2016

ab-fodbold

SH: Ny Forretningsfører

Forretningsfører i AB

Akademisk Boldklub søger en udviklingsorienteret og driftssikker forretningsfører til klubben, hvor 1.500 aktive medlemmer dyrker idrætsgrenene fodbold, cricket, tennis og håndbold. Arbejdsstedet er AB Hallen og de omkringliggende boldbaner på Skovdiget i Bagsværd.

Opgaver

Vi tilbyder et job med afvekslende opgaver inden for udvikling af klubbens drift, anlæggets idrætsfaciliteter, projektledelse, frivillige ledere, it og økonomi samt daglig ledelse af et mindre team af dygtige medarbejdere. Du refererer i dagligdagen til klubbens hovedformand, og du servicerer forretningsudvalget og hovedbestyrelsen med mødeoplæg og -referater. Derudover vil du deltage i sparring med de fire sportslige afdelinger. AB har i 2015 i forbindelse med en stor medlemsundersøgelse, nedsat fire udvalg, som skal være med til at rykke klubben, du vil i nogle af disse udvalg også få en central rolle.

Hvem er du?

Vi finder, det er vigtigt, at du er interesseret i idræt og at du har kendskab til frivilligt foreningsliv.

Da forretningsføreren – overfor forretningsudvalget – er ansvarlig for budgettering, økonomistyring og regnskab, er det nødvendigt at have en økonomisk baggrund, i form af uddannelse og/eller erhvervserfaring.

Som person er du igangsættende, selvkørende, helhedstænkende, robust, analytisk og argumenterende, især når forskelligrettede meninger og holdninger skal brydes og samles i en klubfælles kontekst.

Du har en personlig adfærd, der medvirker til at sætte retning og tempo, samt ledelseserfaring og gode samarbejdsevner i et mindre team af medarbejdere. Du er endvidere klar til at udfordre den etablerede tankegang i såvel daglig drift, forretningsudvalget og de sportslige ledelser.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fuldtidsansættelse på funktionærvilkår. Arbejdstiden vil primært være placeret i dagtimerne, men omfatter også arbejde om aftenen og i weekends.

En ren straffeattest fremvises på opfordring og der vil blive indhentet en børneattest ifm. ansættelsen.

Spørgsmål kan i fortrolighed rettes til hovedformand Ulrik Rasch på tlf. 40455731 efter kl. 18.00

Send ansøgning med CV til HR@akademiskboldklub.dk senest den 31. januar 2016. Ansøgninger modtages kun på ovenstående email.

AB en klub med en stærk historik og stolte traditioner. Klubbens idrætsanlæg består af 7 udendørs græsbaner, en stor og en lille kunstgræsbane til fodbold, en cricket pitch og kastegård, 7 udendørs tennisbaner, en strandhåndboldbane, AB Hallen med 3 håndboldbaner/4 tennisbaner, kontor- og omklædningsfaciliteter samt en restaurant.

I AB har vi værdierne: Ambitioner, personlig udvikling, respekt, fællesskab og glæde