Tjønser-siden

ab-fodbold

Tjønser-siden

  Dansk forskning:

Fodbold er for farlig for amatører.

Denis Holmark

Seriøs forskning giver ny viden eller bekræfter gammel viden. Hvad der er tale om i dette tilfælde er ikke helt klart.

Et forskningsprojekt viser, at fodbold giver tre gange så mange skader som hidtil antaget. Det går værst ud over de spillere, som dukker sjældent op. Det helt afgørende er antallet af gange man møder op. Lejlighedsvise fodboldspillere (occasional players) har vanvittigt mange skader i forhold til, hvor mange timer de bruger på banen. Derfor frarådes fodbold til folk, der ikke har tænkt sig at være seriøse med deres sport.

Det nævnes, at mange midaldrende kender til, at man ikke ustraffet kan gå ud og spille en kamp af og til, uden at det koster på kroppen.

Forskerne foreslår derfor, at der indføres en kultur, hvor der er fokus på god opvarmning og hvor der er nogle retningslinier for, hvor meget man skal møde op for at få lov til at spille.

Dette er en veritabel bombe under tjønsen

Tjønser-formanden vil således få en helt ny rolle. Han må føre en protokol over Tjønsernes mødeprocent samt sikre, at der gennemføres seriøs opvarmning.

Disse foranstaltninger vil sikker føre til, at et større antal Tjønsere udelukkes fra tjøns i kortere eller længere perioder og det vil nok blive nødvendigt, at annoncere efter flere seriøse Tjønsere.

Der er ved ethvert forskningsresultat en vis usikkerhed. Her skal det nævnes, at forskningsresultatet er refereret i menighedsbladet (Politiken), samt at de underliggende tests stammer fra kvindefodbold.

 

ab-logo

AB’s værdier

AMBITIONER / PERSONLIG UDVIKLING / RESPEKT / FÆLLESSKAB / GLÆDE

      

       
Elio Acunto-de Lorenzo                               Povl Kjøller                                 Bent Jacobsen
    Tjønser 2007                                          Tjønser 2008                               Tjønser 2009
       
                           John Andersen                                    Henrik Duun                                   Søren Hansen
                            Tjønser 2010                                     Tjønser 2011                                   Tjønser 2012

                

Verner Nielsen
Tjønser 2013