2011

ab-fodbold

SH: Deltagelse i tjøns

Kære Denis

Tak for mail. Som altid grundig og konstruktiv. Du påpeger et  problem (en udfordring) i vores fælles passion – fodboldlegen på AB.

Vi skal glæde os meget over det store fremmøde både torsdag og  nu også lørdag, som nogle gange har været lidt ’tyndt besat’. Årsagen må vel  være, at vi er mange, der top-nyder samværet og spillet.

Jeg hørte i går – da vi spillede YOUNG MASTER – om lørdagens hændelse, og er derfor ekstra fornøjet med, at du bringer udfordringen frem i lyset, så vi med dialog kan nærme os en fornuftig løsning.

Jeg er meget enig i, at Tjøns er sjovest, når vi er 4-8 på hvert  hold. Der er altid et godt flow og et udmærket tempo i en sådan kamp, og vi får  sved på panden (samt et fornuftigt væsketab, der kan berettige til et par  øller, når vi hygger os….). Personligt mener jeg, at vi skal ha’ overskud til  også at håndtere lejlighedsvise Tjønserkampe med flere på banen. Dette set i  lyset af, at vi er sobre, ældre herrer, der på bedste AB-maner hygger os  voldsomt i hinandens selskab. Jeg er dog helt enig i, at deltagelse skal  baseres på frekvent og engageret fremmøde, hvor alle skal involvere sig i vores  fælles ve og vel og (ikke mindst) falde ind i den unikke Tjønser-tone og  Tjønser-ånd.

Min personlige holdning er, at vi har et positivt  problem/udfordring – jeg ved, at mange andre klubber er stærkt misundelige på  vores AB-tjøns.

Ang. listen på hjemmesiden, så er det bevidst, at der i menuen  står: AB-Tjønsere/-mastere. Dette for at registrere Tjønserne/Masterspillerne  med mail og telefonnumre, så vi kan komme i kontakt med hinanden, men også for  at beneficere de respektive ansvarlige for div. Masterhold, der hele året skal  samle div. hold i 2-3 forskellige turneringer. Mine personlige kriterier for  denne liste var oprindelig aktivt medlemskab af AB og aktiv som Tjønser  og/eller Masterspiller. Dette har jeg over tid måtte reducere på, idet jeg  registrerede et ønske om, at blot man var passivt medlem og deltog på  Italiensturene, så var det OK at figurere på denne liste. Jeg mener fortsat, at  man skal betale kontingent som aktiv, for at følge love og regler i  moderklubben, samt være hyppig og aktiv spiller som Tjønser og/eller Master. På  vores fælles ’Årets Tjønser’ blev alle på listen inviteret, derfor deltog der  også Masterspillere denne aften, hvilket de var meget glade for. Når der  opkræves gebyr til siden (kr. 300,-) mener jeg, at John bruger denne liste,  ligesom den er platform for invitation til Italiensturene. Så hvis vi inviterer  til Italienstur, be’r om støtte til siden og inviterer til Årets Tjønser, så  bør personerne på listen vel også ha’ mulighed for at spille Tjøns og/eller  Master. Men som nævnt, jeg så den gerne reduceret til et mere logisk antal.

Hvis der skal markeres en holdning til dette, efter en fælles  dialog på et møde, så synes jeg, at ledelsen bør træde i karakter – og i den  forbindelse også få besluttet noget så enkelt som et aftalt tidspunkt for  Torsdagstjøns – lige nu flyder det til alles irritation.

Godt du tager initiativ, Denis – en god dialog er altid vejen  frem til gode beslutninger.

Søren