31: Nekrologer

ab-fodbold

Kim Rasmussen (Henning Kurland / Thomas Kentorp)

Kim Rasmussen 

Henning Kurland og Thomas Kentorp

Umiddelbart før Young Master  kampen mod GVI på Tingbjerg Idrætsanlæg i lørdags fik AB-spillerne den sørgelige  meddelelse om, at Kim Rasmussen var afgået ved døden fredag den 18. marts 2011,  efter at have fået en alvorlig hjerneblødning. Kim blev 57 år.

Kim Rasmussen var AB’er til  fingerspidserne og var i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne  fast mand på AB’s 1. hold, som spillede i 2. division. Oprindeligt var Kim  blevet ’opdaget’ af AB i forbindelse med en kamp i Ekstra Bladets skoleturnering,  hvor Kim tonsede rundt for Kirsebærhavens Skole og gik hårdt til de mere  tekniske Bagsværd-drenge. Det var lige sådan en fightertype, som AB kunne bruge  på sit juniorhold, så der blev lavet en aftale med Kims far ’Gammel Ras’, om at  knægten fremover blev kørt til træning på AB’s baner på Skovdiget.

Siden har Kim Rasmussen været  fast inventar på AB. Først som elitefodboldspiller, så som sekundaspiller på  diverse Serie 5 og oldboys hold, dernæst som flittig træner for alverdens AB  fodboldhold inkl. opstarten af pigefodbold samt i de senere år som fast weekendvagt  i ’Vagten’ på Skovdiget. I alle funktioner var Kim Rasmussen utrolig vellidt. Mange  venner og ingen fjender. Kim var altid positiv og kunne tale med alle. Der var  ingen, der gik forgæves til Kim, selvom det kunne hænde, at han lige pludselig  var blevet væk fra ’Vagten’ en times tid eller to.

I mange år passede Kim Rasmussen  sine børn Line og Troels som alenefar i Værebroparken samtidig med, at han  passede sit skolelærerjob på Bakkegårdsskolen i Gentofte Kommune, og alligevel  havde han overskud til at engagere sig i mange forskellige gøremål på AB. Kim  Rasmussens indsats og betydning for AB er imponerende og aftvinger den største  respekt. Kim efterlader sig to dygtige og  velfungerende voksne børn.

Vores tanker går til Line og Troels  i denne ufattelige svære tid.

Æret være Kim Rasmussens minde.