15: Tjønser-fødselsdage

ab-fodbold

SH: Per Hærvig – 60, 20. juni 2019

per’hærværk’hærvigfylder60år20.juni2019og detteerditofficielletjønser- tillykkevivedaferfaringeratduforetrækkerdinegenskrivestilogdenneforsøgsmatchedmeddette’tjønserskriv’

dublevofficieltgodkendtsomtjønserforca.1½årsidenefternogleprøvesæsonersomlørdagstjønser

dumødtesåregelmæssigtfrembådetorsdageoglørdagemennuharviikkesetdigica.6månederhvorfor?duharjoetmegetpræcistvenstrebenbådeoffensivtogdefensivtsåvisavnerdintilstedeværelsekommerdusnart?ihvertfaldøsnskesduenrigtigtiggodfødselsdagsøren