Udvalg / arrangementer

ab-fodbold

Benny Nørgaard: Besøg på varmeforsyningen

Referat af Kulturudvalgets besøg hos Centralkommunernes Transmissionsselskab, 27.04.22

Vi var 14 forventningsfulde tjønsere, der i strålende sol var mødt frem på Stæhr Johansens Vej på Frederiksberg for at besøge CTR og den berømte tjønser Per Hærvig.
Her blev vi modtaget af Per og hans direktør Kamma Eilschou Holm i det flotte mødelokale, hvor der var dækket op med kaffe og kage.
Herefter fortalte Kamma levende om CTR´s historie, ejerne, det organisatoriske set up, producenterne, energipolitik m.v.

Selskabet er stiftet i 1984 af centralkommunerne, som er København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby. Normalt har kommunerne deres eget distributionsnet, men i dette tilfælde ligger kommunerne så tæt, at det var en fordel med et fælles net. I øjeblikket er der tilknyttet 250.000 tusinde boliger til nettet, som består af 55 km vandrør i et lukket system, hvor det varme vand bliver pumpet rundt. Systemet dækker ca. 25% af det samlede danske fjernvarmeforbrug.
Ejerkredsen har udpeget 8 bestyrelsesmedlemmer, 4 fra Københavns Kommune og en fra hver af de øvrige.
Til de praktiske opgaver er der også tilknyttet et kontaktudvalg og et teknikerudvalg med repræsentanter fra alle kommunerne. Også her finder vi en kendt tjønser, nemlig den populære specialkonsulent Thomas Kentorp fra Københavns Kommune, som er i kontaktudvalget.
Varmen købes hos kraftvarmeanlæggene, som varmer vandet op primært med affald og biomasse. I spidsbelastningsperioder anvendes dog også olie, naturgas og EL.
Energipolitikken bliver primært fastsat på Christiansborg og CTR må så samarbejde med producenterne (varmeværkerne) og aftagerne (kommunerne) om at opfylde politikernes ønsker.
P.t. er ønsket udfasning af fossile brændstoffer, udfasning af biomasse og udfasning af russisk gas. Det giver først og fremmest udfordringer til kraftværkerne, men det betyder også udbygning af fjernvarmenetværket, som delvist skal erstatte naturgassen. Og der skal findes nye varmekilder.
Her peger Kamma på mere grøn energi fra sol og vind, varmepumper, elkedler, geotermi (jordvarme), PtX, dvs. omdannelse af elektricitet til en anden energiform samt opsamling af varme i forbindelse med afkøling af datacentre.
Herefter tog Per over for at fortælle om driften og IT-afdelingen, som han er chef for.

Driften optimeres økonomisk i en organisatorisk enhed kaldet Varmelast, som er en fælles enhed med medarbejdere fra både CTR, VEKS og HOFOR. VEKS står for Vestegnens Kraftvarmeværk og HOFOR er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.
Med kendskab til varmebehovet for det kommende døgn og de forskellige producenters priser fastsætter Varmelast den mest optimale sammensætning af produktionen og dermed hvilke anlæg, der skal producere hvor meget varme. Der udarbejdes nye planer 6 gange i døgnet så afdelingen er bemandet hele døgnet.
Dette gælder også kontrolrummet, hvor medarbejderne via et hav af skærme overvåger lige nu er her driften, og at der bliver taget hånd om fejl på ledningsnet, installationer, pumper, elforsyning m.v.
På en af skærmene var der TV, så medarbejderne også kan følge livets gang uden for murene.
I hele systemet er der ikke mindre end 60.000 alarmer, der kan aktiveres.
I IT-netværket er der 150 servere og 400 brugere, som Pers afdeling på kun tre medarbejdere servicerer.
Virksomheden er omfattet af store sikkerhedsforanstaltninger og er medlem af EnergiCERT, der er energisektorens Computer Emergency Response Team. Her er Per bestyrelsesmedlem, ligesom han er sikkerhedsgodkendt af PET. Hvad det gik ud på, var desværre hemmeligt.
Per havde som hjemmearbejde udarbejdet en oversigt over ligheder og forskelle mellem CTR og Tjøns.
Forskellene er:
I CTR bliver en god indsats anerkendt
I CTR er andelen af tilfældigheder minimal
I CTR er overskud ligegyldigt
Hos tjønserne veksles der hele tiden mellem genialt og det modsatte
Hvis vi er færre end 9 til tjøns, går vi i bad og sauna
Hos tjønserne synger vi fødselsdagssang næsten hver gang
Hos tjønserne bestemmer formanden alt

Lighederne er:
Opvarmning kan være farligt
Personlig succes skal man gå stille med

Kulturudvalget takkede for den venlige modtagelse og de spændende indlæg, men undskyldte også for tjønsernes manglende tidsfornemmelse, der betød, at vi kom sent i gang.
Vi blev vistnok tilgivet, måske på grund af vores alder, for som Kamma sagde:
”Det er os der takker for et dejligt og engageret besøg. Det var virkelig fint, at I var så spørgelystne – så at vi kom lidt sent i gang, var hurtig glemt”.

Efter besøget på CTR tog vi til Da Claudio og rundede af med Niels Torps yndlingsret pasta med oksemørbrad, trøfler og svampe og tilhørende rødvin.

Med venlig hilsen
Kulturudvalget
Benny Nørgaard