2011

ab-fodbold

Denis Holmark: Deltagelse i tjøns

Deltagelse  i tjøns

Kære  Søren,http://www.ab-tjoensere.dk/images/diversegruppe9/15.jpg

Du  har etableret AB-tjønsernes hjemmeside, du har skrevet indlægget under  AB-tjønsens historie, ”At være AB-tjønser er en livsstil – en passion” og du er  selv passioneret tjønser. Derfor skriver jeg denne henvendelse til dig og cc.  AB-tjønsere, der deltager aktivt og kærer sig om AB-tjønsens fortsatte  funktion, til glæde for alle tjønsere.

Anledningen  er, at vi atter i lørdags var mange fremmødte, vist nok 21. I torsdags var vi  22 og der har efterhånden flere gange været lignende fremmøde. Det betyder, at  folk er glade for at tjønse og det er selvfølgelig godt. I lørdags mødte  Michael Lønhart og Bo Jacobsen op (ud over de 21) og ville gerne spille med. Vi  blev enige om, at Silden skulle fortælle dem, at vi allerede var for mange og  at de ikke kunne være med. Michael Lønhart blev vist meget fortørnet og vi  drøftede efter tjønsen, hvordan vi skulle forholde os til den situation, at vi  nu ofte var for mange på banen.

Tjønsen  egner sig, p.g.a. sin form, håndboldmål, ingen regler, holdsætning på stedet  osv., ikke til spil med 20-22 på banen. Det er ikke tilfredsstillende for de  deltagende. Hvorfor møder der pludseligt så mange op? Hvad har skærpet  appetitten på at spille tjøns? Det kan være, at der tales om tjøns på de  lukkede hold. Hjemmesiden gør også opmærksom på tilværelsen som AB-tjønser. Og  mange glade tjønsere er god reklame for tjønsen. For blot et år siden manglede  der tjønsere om lørdagen og der blev lukke nogle nye ind. Over de seneste vel  5-6 år er der generelt blevet flere aktive tjønsere. Den ideelle situation, som  vi ellers har haft så længe jeg kan huske, er den, hvor der, uden til- og  framelding, møder et antal op, hvor det er muligt at spille en god tjøns.

Kan  og skal vi gøre noget ved problemet med for mange fremmødte? Ud over Silden  drøftede jeg sagen med Elio og Laust og det blev aftalt, at jeg skulle skive et  oplæg, baseret på de tilkendegivelser, der kom frem. Indledningsvis skal det  slås fast, at man aldrig har kunnet spille tjøns ved blot at møde op og spille  med. Det har altid skullet aftales på forhånd og der har ofte været aftalt en  kortere prøveperiode. Det har samtidig ligget i luften, at gamle AB’ere, der  har spillet på forskellige hold for AB har haft fortrin, ja nærmest en slags  ret, medmindre andre forhold spiller ind.

På  hjemmesiden optræder en liste med 72 personer og listens overskrift er  ”AB-tjønsere”. Dette er noget af en tilsnigelse. Sildens liste over nogenlunde  stabile deltagere til tjøns er på godt 40 personer. Denne liste bruges bl.a.  til opkrævning af bidrag til fødselsgaver, tilmelding til julefrokost osv.  Hjemmesidens liste, med sin overskrift, kan give anledning til misforståelser  om, hvem der har umiddelbar adgang til at spille tjøns. Vi kan foreslå, at der  evt. ved sammenholdelse med Sildens liste, gøres op, hvem der er egentlige  tjønsere og at der sker en markering, enten ved tilføjelse ud for navnet af et  ”T” eller et x , i begge tilfælde med en bemærkning under listen om der de  markerede spiller tjøns. Listen kunne også opdeles i 2.

Samtidig  kunne der på hjemmesiden gives en kort redegørelse for, hvem der kan spille  tjøns og at det for evt. nye tjønsere skal aftales på forhånd ved henvendelse  til Silden. Det skal måske også anføres, at der for tiden er så mange tjønsere,  at det ikke kan forventes, at der kan blive plads til nye.

Lad  mig høre fra jer alle, hvordan i ser på dette forslag.

Mvh.

Denis