Kultur / forskning

ab-fodbold

Denis Holmark: Intro

Nyt tema på Tjønser-siden

Denis Holmark

Sammen med redaktionen har jeg foretaget en analyse af karakteren af de indlæg, der præsenteres på AB-Tjønsernes hjemmeside. Resultatet er blandet med tendens til det forstemmende.

Noget må der gøres. Efter grundig brainstorming og anvendelse af test i focusgrupper, er det blevet besluttet, at der introduceres et nyt tema på hjemmesiden. Der vil blive lagt vægt på det kulturelle aspekt. Kultur, herunder historie, litteratur og om muligt også humor vil være ledetråden.

Der vil bl.a. blive bragt citater fra fodboldlitteratur, tekniske specialiteter og også beretninger om faktiske hændelser vil blive præsenteret under dette tema. Her vil notabiliteter og andre fra tjønsermiljøet få lejlighed til at berette om egne oplevelser samt gøre opmærksom på bedrifter, hvor såkaldte ”kammerater” har været involveret.

Temaet vil blive dyrket under rubrikken ”Det kulturelle Tjønser-hjørne”.

Temaet præsenteres nu med følgende smagsprøver:

Fodbold spilles af to hold, hvoraf det ene består af 5 forwards, 3 halfbacks, 2 backs og 1 målmand – mens det andet består af 11 ansvarsløse, forbryderiske og bissede børster.

Ellers kendes reglerne af alle, undtagen dommerne.

Tilskuerens (OG’s) opgave er den vanskeligste i moderne boldspil. Hans indsats er uvurderlig. Det er ham, der har det sande boldøje, dvs. kunsten at kunne forudse de kommende tre-fire træk, så han roligt kan sætte bajeren for munden uden at gå glip af et mål.

Han ved også, at hvis hans hold er spillet ned, så skal han straks gå hen at købe pølser, is etc. – så ryger bolden altid i den rigtige kasse. Det kan dog gå den modsatte vej. Det afhænger af, om der er endnu flere pølsekøbere, som holder med det modsatte hold.