2012

ab-fodbold

Denis Holmark og Johnny Petersen: Tjønseregler

TJØNSEREGLER. Denis Holmark.Hej Søren.

Jeg sender denne mail med en idé til et emne for et indlæg til  hjemmesiden.

På det seneste har der været en række episoder på banen, hvor  det har været diskuteret om målmanden har taget med hænder. Dette er ikke nyt.  Det nye er, at Johnny Petersen har opkastet sig til ekspert på området, og  affejer ethvert andet syn på den aktuelle situation. Gammel praksis har været,  at der skal være et vist forsæt, dvs. at hånden/armen skal være bevæget hen  imod bolden. Johnny mener, at enhver berøring med hånden/armen instituerer en  ”strafbar” handling, uanset om det er sket ved en tilfældighed, som målmanden  ikke har kunnet undgå.

Jeg er kommet i tanke om et indlæg jeg skrev, dateret den 10.  november 2008, med overskriften ”Lov og orden hos tjønserne”. I afsnittet  ”Hvornår har målmanden taget med hænder?” står: ”Nogen må påtage sig at  udarbejde nogle præcise regler for, hvornår der taget med hænder. Der skal nok  som bilag udarbejdes nogle skitser. Opgaver er ganske indviklet, men så meget  desto mere vigtig.”

Du kunne måske foreslå Johnny at gå i gang med dette arbejde.  Måske skal et oplæg sendes i udvalg. Sagen er jo vigtig.

—oo0oo—

Hej Søren

Johnny P.

Kort svar på Denis’s indspark:                     Alt baseret på “gamle mænd” i tjønserkamp

  • Nogle ser bedre end andre
  • Nogle hører bedre end andre
  • Nogle reagerer hurtigere end andre
  • Nogle bøjer det sete bedre end andre
  • Nogle har et mere udtalt vindergen end andre
  • Nogle er konstant i bedre humør end andre
  • Nogle har et mere hidsigt temperament end andre
  • Nogle få er evigt ligeglade

+    meget, meget mere

Blander man det hele sammen i en gryde og rører rundt med et  godt piskeris, får man nok et ganske godt billede på tjønserflokken!                     Jeg anser det for kropumuligt at lave regler på området –  heldigvis!                     At skændes lidt ude på banen hører med. Vi får kolorit på det  hele, og det højner kvaliteten!