10: Tjønser-nyheder

ab-fodbold

SH: 52 – Dr. spin afslører suspekte fodboldsbegivenheder

Tjønser-nyheder 52 

www.ab-tjoensere.dk. 

Det er i både nationale og internationale fodboldkredse – også blandt Tjønserne – en kendt sag, at der lige netop i disse år er rigtigt mange suspekte begivenheder, der kalder på pressens bevågenhed. Nu eksisterer der også en meget alvorlig sag, hvor Tjønserne er involveret. 

Dr. Spin beskriver dette – hvor DBU, FIFA og UEFA allerede er involveret – med sin sædvanlige journalistiske sans for vigtige detaljer på forsiden af Tjønsernes hjemmeside.

John A. har ajourført sin torsdags-statistik på Torsdags-tjøns suppleret med flg. indlysende forklaring:

1. 2012 oversigten med kampe pr dato og i alt – og for de 8 år. Og alle kampe er jo kun vedr. de torsdage, hvor jeg har været der.

2. En fane med sortering af 2012 kampe efter flest – det var den, jeg brugte til at fremfinde Erik, som den med flest kampe, og som ikke allerede var hædret med andre titler i tidligere år.

3. En liste med flest spillede i de 8 år fra 2005 til og med 2012. Hvor Kjøller jo er suveræn vinder med 296 kampe, men hvor det også er pudsigt, at Elio og Torp i de 8 år har spillet lige mange kampe (258).

4. Faner med oversigterne for 2011-2005 pr år.

Der er jo rige muligheder for legebørn til at lave kurver og grafer – eller udbygge statistikken over, om vi normalt er lige eller ulige, når vi spiller. Den er jo pt kun lavet for 2011 og 2012 – men alle oplysninger findes, så den kunne laves også for 2005-2010. 

Redaktionen