2010

ab-fodbold

Vagn Ludvig: Har vi et hold 60+?

Kære modspillere.
For mig er der ingen tvivl om, at der er for mange turneringshold og det gælder for både sommer som vintersæson. Spørgsmålet er, om det skal være 60+eller 55+ der nedlægges. Umiddelbart er det mest logisk at nedlægge det ældste hold, da man så har flere spillere tilrådighed for 55+holdet. Men er det ikke sådan, at vi har så mange spillere over 60, så hvis de kun spillede på 60+ og ikke indgik i de yngre holds spillertrup, ville der kunne stilles hold hver gang.
For 50+ vil man så få flere spillere til rådighed , nemlig de 55-60 årige. Men hvordan afgør vi, hvilke hold der fremover skal tilmeldes?
Vi kunne nok få John Regneark Andersen til at lave et regneark hvor vi kunne anføre vores ønsker i en række kolonner.
Kolonne A Ikke holdspiller
Kolonne B reserve 60+
kolonne C Fast spiller for 60+
Kolonne D Gerne på flere hold
Kolonne E Fast spiller for 55+
Kolonne F Fast spiller for 50+
Får vi en opgørelse af spillernes ønsker, kan vi lettere træffe en god afgørelse. Det er derfor også vigtigt at I kommer med forslag til forbedring af denne foreslåede opgørelse. Mangler vi nogle flere oplysninger. Skal vi f.eks have kolonner der viser at man ikke må spille om lørdagen, ikke må spille efter kl.20.00, er altid i stykker, rejser til udlandet hver anden uge, ikke være på hold med Torp, men gerne med Ole Gunnar.
Med venlig hilsen
Vagn