2013

ab-fodbold

Elio Acunto-de Lorenzo: Godt nytår 2014

Kære medtjønsere

Jeg har haft så megen glæde ved at være med i gruppen, også og ikke mindst i år, at jeg ikke kan lade være med at sende en dybfølt nytårs hilsen til alle dem, jeg har delt timer med ,på og uden for banen ,i de år, som er gået, siden vi alle var lidt mere behårede og arbejdsramte !

GODT NYTÅR  – og nogle af os ses ved nytårs matchen 31.12.2013 klokken 11 på banen !

På tærskelen til 2014, det år hvor vi fejrer 125 og holder fest i smoking og lang kjole ved et samlende,farverigt og larmende bord, synes vores gamle klub at have brug for de gamle kræfter til at genoplive, forny og genskabe en stemning og en begejstring, som er gået tabt .

Vi har behov for en  renæssance ( også på det sportslige plan.)

Vi må håbe, at foråret bringer os væk fra bunden af 1.division og at vi bliver reddet, hvad enten det bliver med bedre træning eller forstærket hold. Vi har desværre på nuværende tidspunkt ringe indflydelse på det. Rykker vi ned i anden division, vil det kræve en endnu større indsats at komme tilbage.

Dér, hvor vi kan gøre os gældende ,er at være med i at skabe interne rammer, som kan skabe et større klub liv, åbne for kvindefodbold, som vil fastholde flere unge mænd til klubben, genskabe orden og disciplin på anlægget, styrke trænings indsatsen osv.

Langt om længe er det lykkedes at overbevise Søren Hansen om, at han skal stille op til bestyrelses valg 11.februar i jubilæums året. Vil vi noget med vores indsats, må vi tage konsekvenserne. Bliver han valgt, ønsker vi blandt tjønsere at skabe en støtte gruppe, som uofficielt vil blive hans støtte gruppe for at samle initiativer, vurdere behov og være i det hele taget supportere i hans arbejde for klubben. Jeg beder alle dem, som ønsker at støtte Søren Hansens kandidatur om at tilkendegive, at de vil kunne være med den pågældende aften. Vi skal være en solid gruppe for at kunne gennemføre projektet.

Vil du sende din bekræftelse om DIN deltagelse  i opstillingsmøde til mig inden 7.01.2014 ?

Vores aktivitet i 2013 har ogå båret andre frugter, idet Jens Waldorp, som hører til de yngre og aktive ABer også har taget initiativet til noget, hvor fastholdelse af traditioner i klubben og fornyet aktive indsatser går hånd i hånd. Han ønsker at mødes med os den …… klokken…. for at drøfte muligheder for et samarbejde og for at fortælle, hvad hans planer er.

Jeg håber at nogle af os kan og vil støtte dette projekt og møde op.

De interesserede vil kunne give mig besked via mail inden 07.01.2014.

John og undertegnede er i gang med forberedelserne til Italiens tur 2014, altså en jubilæums tur i september 2014.

Vi arbejder p.t for at finde et fornuftigt fly til Catania og får sikkert brug for pengene, antal pladser , så snart vi finder noget .

Det er derfor tid til endelig og forpligtende tilmelding til Johns regneark den 31.januar 2014.

Ved samme lejlighed skal der sendes til kontoen 1000 kroner pr deltager.

De næste opkrævninger vil finde sted i marts og juni 2014, således at gruppen, antallet,betalinger osv er klarlagt inden sommerferien.

Vi vil så vidt muligt holde os til de beløbs størrelser, vi plejer, men herom senere når endeligt program foreligger.

TAK FOR DET GAMLE ÅR OG PÅ SNARLIGT GENSYN !!

Elio

Kind regards

Elio Acunto-de Lorenzo

elio@delorenzo.eu

Mobile: + 45 20 14 80 19