2012

ab-fodbold

John Andersen: Drift af Tjønser-siden

DRIFT AF www.ab-tjønsere.dk

John Andersen

Kære tjønsere og mastere,

Hjemmesidens kassebeholdning er nu (mere end) tom og vi bliver alle nødt til igen at indbetale til hjemmesidens fortsatte drift.

Tidligere er vi blevet opfordret til at indbetale, hvad der svarer til en omgang øl på bænken (kr. 300) uden at det dog skal gå ud over øllet. Man er selvsagt velkommen til at indbetale det beløb, som man mener at ville bidrage med.

Indbetaling skal ske til Nordea, reg. nr. 2105 konto nr. 6875545629, som administreres af undertegnede kassemester. Ved tidligere opfordringer til indbetalinger har langt de fleste bidraget og mon ikke det samme vil være tilfældet denne gang. 
   
Med venlig hilsen

John