2010

ab-fodbold

Bent Strøh: Har vi et hold 60+?

Kære John,

Forstået rigtigt så efterlyser du hos Tjønserne, der kan og vil  spille GOM bold, en aktiv og forpligtigende deltagelse.  Jeg kan ikke være mere enig med dig i om dit helt rimelige og  legitime krav til holdspillerne som leder af holdet.

Hverken regneark, eller som jeg tidligere selv har foreslået et  online tilmeldingssystem der desværre blev droppet p.g.a. manglende penge til  udvikling, vil løse problemet med at stille fuldt hold hvis ikke enhver tager  deres tilmelding alvorligt.

Alt det ekstra arbejde du har med at administrere afbud fra  spillere kan reduceres til et minimum hvis alle ved sæsonstart melder klart ud,  og uden at blinke,  hvornår de kan spille og i god tid informerer dig om  eventuelle ændringer. Faktisk forventer jeg at alle spillere proaktivt og  umiddelbart holder dig ajour hvis der indtræffer ændringer vdr. spildeltagelse  i stedet for at overlade det til dig, som holdleder og tovholder, konstant og  op til sidste minut at kontrollere om alle nu virkelig vil deltage for slet  ikke at tale om søgning af mulige erstatningsspillere.

Så, kære Tjønsere, lad os vise John at vil både kan og vil  spille på GOM holdet – AB’s suverænt mest erfarne hold!

Bedste hilsen                     Bent