2010

ab-fodbold

Niels Yde: Har vi et hold 60+?

Kære med- og modspillere.   Da jeg tilhører gruppen af dem der er bortrejst meget af  tiden, har mit indlæg nok ikke så meget vægt og derfor vil jeg nøjes med at støtte  Vagns indlæg som det mest konstruktive for at komme videre med en løsning af  problemet.   Når og hvis der foreligger et regneark som grundlag for at  træffe et kvalificeret valg ville det vel så være formålstjenligt at holde et  møde hvor et flertal kunne stemme en løsning igennem.   Iøvrigt en meget stor tak til vores holdledere for deres  indsats i deres utaknemmelige jobs.                     Med venlig hilsen

Niels