2007

ab-fodbold

Anonym: Til brevkasseredaktøren

Forslag til  etablering af en brevkasse på tjønsernes hjemmeside
Af NN, Østerbro  (identiteten bekendt af webmosteren)
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose webmosteren  for en virkelig flot hjemmeside. Det har vist sig, at der er et stort behov hos  tjønserne for at benytte hjemmesiden. For at gøre den endnu bedre vil jeg foreslå, at der etableres en brevkasse og for  at få sat projektet i gang vil jeg gerne selv bidrage med det første indlæg.
Jeg vil gerne spørge om brevkassen eventuelt kunne give et  godt råd i følgende anledning:
Indledningsvis vil jeg gerne nævne, at det hedder sig at de  fleste tjønsere nok er lidt til en side, altså nærmest lidt sære. Det hedder  sig også, at det vist skulle være en fordel for at kunne begå sig i  tjønsermiljøet, men jeg kan ikke sige med sikkerhed om det har noget på sig. Nå  men nu til sagen. Der er en tjønser, som vist nok er lidt mere til en side end  så mange andre. Jeg kan nævne nogle eksempler på iagttagelser. Når han en dag kommer i god tid parkerer han sin bil lige  for foden af den trappe der fører op til omklædningsrummet. Det er til stor  gene for de øvrige tjønsere, når de skal op til omklædningsrummet. De er nødt  til enten at kravle over bilen eller at smyge sig uden om. Man skal tænke på,  at mange tjønsere er svært bevægelseshæmmede og tillige dårligt seende. Men det  tænker den pågældende tjønser nok ikke på. Samme tjønser kommer oftest for sent til omklædning og  dermed ofte for sent på banen. Det siger sig selv, at det er vanskeligt at  sætte hold under disse omstændigheder. Når holdsætteren, efter at have  foretaget en nøje afvejning af de forskellige tilstedeværende spilleres evner,  dagsform og forskellige tilbøjeligheder, har fået sat de mest retfærdige hold,  der kan sættes, så skal han pludselig til at placere den pågældende tjønser på  et af holdene. Det må give ubalance, hvilket det også altid gør. Resultatet  bliver en dårlig kamp og en dårlig oplevelse for alle tjønserne. Men det tænker  den pågældende tjønser nok ikke på.  Senest er det faldet den pågældende tjønser for brystet, at hans  hold har tabt en tjønsekamp. Han brokkede sig højlydt i omklædningsrummet og  har yderligere fremsendt en skriftlig klage over holdsætteren. Om klagen har  nået DBU vides ikke. Det skal siges om den pågældende holdsætter, at han er den  mest erfarne til opgaven. Det har faktisk været hans hovedbeskæftigelse hver  torsdag de sidste 30 år. Og han er en objektiv og retfærdig mand. Jeg skal blot  fremhæve et enkelt eksempel på hans kaliber. Da han for mange år siden fyldte  50 år, satte han også selv hold. Hans eget hold tabte 13 – 0, så hos ham er der  ikke noget at komme efter. Den fremturende tjønser har også skriftligt truet  med at gå ind fra banen og klæde om igen, inden kampen er gået i gang, hvis han  finder at holdene ikke er retfærdigt sat. Tænk hvilken kattepine holdsætteren  bliver sat i. Han må begynde forfra og sætte nye hold, hvis arbejdet skal gøres  ordentligt. Men det tænker den pågældende tjønser nok ikke på. Kan  brevkasseredaktøren give et godt råd om hvordan man kan forholde sig til den  pågældende tjønsers adfærd?
Brevkasseredaktøren:
Jeg vil starte med at nævne, at jeg diskret har forhørt mig  i tjønsermiljøet og der fået bekræftet de særpræg for tjønsere som du  indledningsvis kommer ind på. Selv med det in mente forstår jeg godt  fortørnelsen over den omtalte tjønsers adfærd. Som en del af et forsøg på at  adfærdsregulere den pågældene, kunne jeg foreslå, at man anbefaler ham at læse  den af Vagn Ludvigsen udarbejdede manual for holdsætning: ”Hvordan sætter man  fair hold til tjønsekampe torsdage og lørdage”. Heraf vil han kunne se, hvor  vanskelig en disciplin holdsætning er.  Et andet forslag er, at bede den pågældende spørge sig selv  inden han tager til tjøns, om han i dag har tænkt sig at genere sine  medtjønsere eller ej. Hvis han ikke kan svare positivt på dette spørgsmål må  han blive hjemme. Han skal selvfølgelig være velkommen når han er blevet god  igen. Sådan har jeg forstået tjønsermiljøet. Jeg håber, at disse råd vil række.