Udvalg / arrangementer

ab-fodbold

NT og BN: Besøg på Det Kgl. Bibliotek og Den Sorte Diamant

Vellykket kulturarrangement på Det Kongelige Bibliotek

AB-tjønsernes kulturudvalg havde arrangeret en tur til Diamanten den 19.01.2016.

Der var 19 deltagere, der mødte op til det første arrangement i bibliotekets forhal, hvor vi blev modtaget af Chefkonsulent Søren Clausen. Søren bød velkommen og fortalte kort om indholdet af besøget.

Herefter blev vi introduceret til dagens guide, Driftschef Leo Poulsen, der var AB fan, selv om han var fra Brønshøj.

Vi startede med en tur op ad den flotte trappe, som ingen trappetrin havde og standsede ved en af de mange læsesale. Her var der mange studerende og mange computere, men meget få bøger.

Det skyldes, at de fleste bøger nu om stunder er digitaliseret, så i virkeligheden kunne de studerende lige så godt sidde hjemme og logge på bøgerne fra computeren, men læsesalene er et meget populært mødested, hvor man kan møde studerende fra mange forskellige miljøer og på et lydløst signal, begiver man sig til kantinen for at dyrke det sociale samvær.

Leo forsikrede os om, at kimen til mange bryllupper var lagt i læsesalene.

Vi bevægede os derfra videre til bibliotekets store bogsamling, der er så stor, at man måler den i km. Der er på nuværende tidspunkt 197 km hylder med bøger.

Nogle store forfattere har deres egne bogsamlinger, blandt andet så vi den bogsamling, der havde tilhørt Georg Brandes og som var indrammet i flot ædeltræ med hans buste som midtpunkt.

Leo fortalte også, at de opbevarede alt fra Anders And til pornohefter. Den berømte AB flab spurgte, om de havde genkendt Thomas Kentorp på nogle af billederne.

Vi besøgte også centret for kort og billeder. Her havde Henrik Dupont forberedt sig på vores besøg og startede med at vise os en lille del af sin samling af Ballosophen fra 1941 samt en del billeder af forskellige fodboldhold fra 1940. Vi ledte forgæves efter Ole Gunnar på disse billeder, som jo var en stor spiller allerede på det tidspunkt.

Vi så også flotte kort over København og Paris fra 1700 tallet. København kunne da være inden for voldene og kortet var også forsynet med navnene på borgerne på de forskellige adresser.

Til sidst samledes vi i direktionens flotte mødelokale, hvor Søren beværtede os med øl og vin af høj standard for så vidt angik både kvalitet og kvantitet.

Her gav han os et lille overblik over bibliotekets historie. Biblioteket er i sin nuværende skikkelse en fusion af Københavns Universitets Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek fra 2005.

Universitets biblioteket blev grundlagt allerede i 1482, da professor Peder Albertsen ville forære Universitet nogle bøger.

Det Kongelige Bibliotek blev grundlagt i 1650’erne af Kong Frederik den 3., der i sin karriere havde samlet Nordens største bogsamling.

Midt under Sørens indlæg kom Bibliotekets direktør Erland Kolding Nielsen ind i lokalet. Han havde været i køleskabet og havde forfærdet konstateret, at hele husets lager af øl og vin var forsvundet, så det var han ude og lede efter.

Han tog det meget pænt, da han opdagede at det var os, der havde taget varerne og blev selvfølgelig også formildet af, at Niels Yde viste ham respekt ved at rejse sig op, da han kom ind i lokalet. Han havde selv en fortid i AIA, men kendte selvfølgelig uglen og vidste, hvad den stod for.

Medlem af kulturudvalget Niels Torp takkede Søren for en spændende rundvisning og overrakte lidt vin som tak for indsatsen. Cricket folket vil vide, at Søren Clausen er en kendt cricketspiller i KB.

Tak til de deltagende for den store interesse I udviste.

Efter besøget havde Niels Torp arrangeret middag på restaurant Kjøbenhavn, hvor vi havde nogle dejlige timer i festligt lag.

Med venlig hilsen

Kulturudvalget

Benny Nørgaard

Flere billeder på: Tjønser-billeder > Ture og arrangementer