2009

ab-fodbold

John Andersen: Finansiering af hjemmesiden

Emne: AB-tjønsernes  hjemmeside – fremtidig finansiering
AB-tjønsernes hjemmeside blev introduceret den 31. december 2006  af Søren Hansen. Etablering, udformning og igangsætning samt løbende  initiativer til at udbygge og forbedre hjemmesiden er fuldt og helt Sørens  fortjeneste.
AB-tjønserne har i forløbet flittigt medvirket til at give  hjemmesiden liv. Det er sket ved at bidrage med indlæg og ikke mindst levere  oplevelser på og uden for banen. Disse oplevelser har dels givet anledning til  opmærksomhed i nuet og dels stof til indlæg på hjemmesiden, så alle har kunnet  deltage i løjerne.
Fra starten har hjemmesiden været finansieret af  sponsorbidrag og vi har derfor alle kunnet være gratis med. Nu har tidernes  ugunst, finanskrisen og andre ulykker ramt hjemmesidens sponsorer, således at  der ikke længere kan regnes med sponsorfinansiering.
AB-tjønsernes hjemmeside må derfor nu bevise, at den er  blevet voksen og kan klare sig økonomisk uden at kunne regne med subsidier.  Hjemmesiden må fortrinsvis selvfinansieres af tjønserne. Det foreslås, at vi  alle indbetaler et bidrag på et beløb, som vi mener, at vi vil ofre på sagen. Man  kunne f.eks. indbetale, hvad der svarer til en omgang øl på bænken (kr. 300).  Bidraget skal dog ikke erstatte øllet. Skulle nogen ønske at bedrage med mere  (eller mindre) vil det naturligvis være fint. Det skal understreges, at ingen  selvsagt vil blive opkrævet et bidrag.
Indbetaling (gerne med navn) skal ske på konto nr.  6875545629 i Nordea reg 2105. Kontoen kontrolleres af John Andersen.
Lad os gennem vores indbetaling vise, at vi sætter pris på  vores hjemmeside og lægger vægt på, at dens økonomi på denne måde kan lægges  tilrette, så hjemmesiden kan fortsætte.
Med venlig tjønserhilsen
Henning  Kurland    John Andersen  Denis Holmark