2011

ab-fodbold

Bjørn Larsen: Deltagelse i tjøns

Kære alle

Jeg er “tilhænger” af, at vi får klare entydige  regler for optagelse på tjønser holdet/listen. Som foreslået af andre, tror jeg  det vil være en god ide, at få optagelses reglerne ind på vores hjemmeside. Det  vil sikkert være godt, hvis det blev markeret, at ønsket om “optagelse”  på tjønser holdet skal rettes til tjønser direktionen/silden FØR man tropper  op. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg selv har opfordret masters spillere til at  komme til vores hyggelige tjøns, uden at være klar over “optagelses  kriterierne”. Derfor vil klarhed være til gavn for alle. Klarhed betyder  også, at der bør defineres regler for hvornår man ikke længere kan betragtes  som tjønser, og derfor vil blive slettet fra listen. Det bør være en selvfølge at masters spillere, med mange års  tilknytning til klubben, bør have fortrin. Som holdleder for et af master holdene, ser jeg meget gerne,  at navnelisten kan rumme både tjønserne og master spillerne. Forslaget om at  tilføje et T og M, synes jeg er god. Når man skal samle spillere til kampe, er  det fantastisk dejligt at have listen med mulige emner.

Mvh                     Bjørn