2008

ab-fodbold

Henning Kurland: Dr. Spin hyrer stjerneadvokat

Dr. Spin hyrer stjerneadvokat
Af Dr. Spin
Den verserende meningsudveksling mellem Denis Holmark og Dr. Spin har i dag taget en uventet og dramatisk drejning. Dr. Spin vil ikke længere finde sig i Denis Holmarks urimelige udfald og angreb, der nu har stået på i månedsvis: ”Jeg vil ikke længere finde mig i Denis Holmarks urimelige udfald og angreb der nu har stået på i månedsvis,” udtaler en stærkt ophidset Dr. Spin og uddyber sine synspunkter i denne pressemeddelelse:
København d. 4/1 2008 kl. 15.18
Jeg har dags dato hyret stjerne-advokat Bjørn Elmqvist med det formål at bringe sagen for Byretten. Det har været umuligt for mig at udføre min hverv som spindoktor, da jeg hele tiden og uophørligt bliver truet på mit levebrød af Denis Holmark. Jeg har ikke set anden udvej end at gå rettens vej.
I en anden pressemeddelelse udtaler stjerneadvokat Bjørn Elmqvist:
København d. 4/1 2008 kl. 15.19
Jeg er dags dato blevet hyret af min klient Dr. Spin med det formål at bringe denne betændte sag for Byretten. Aldrig i mit lange liv som stjerneadvokat har jeg fået en sag, der er mere oplagt end denne. Sagen handler jo i sin korthed om bagvaskelse, ærekrænkelse, knægtelse af ytringsfriheden, censur, injurier, citatfusk, sort arbejde, skatteunddragelse, rufferi, lemfældig omgang med fortrolige oplysninger og dyr, hæleri, forstyrrelse af den offentlige orden, opfordring til civil ulydighed og ikke mindst vægring ved at spille bolden til medspiller i fri position.
Især det sidste punkt vejer tungt i anklageskriftet, og Bjørn Elmqvist udtaler til AB-tjønseres udsendte medarbejder: ”Op mod 35 tjønsere står i kø for at vidne, og jeg vil heller ikke selv holde mig tilbage. Jeg husker f.eks. en gang vi spillede en tjønserkamp lørdag eftermiddag på AB. Solen skinnede. Banen var perfekt. Jeg var kommet på hold med Silden, Tommy, Lavetten, Bent Smeen, Palle Flemming, Ludvig…. og så Denis. Der manglede 3 minutter. Stillingen var 3–3, og vi havde bolden. Ludvig prøvede en dribling. Den lykkedes (!). Hurtigt op til Denis”……..(forkortet af red.)
Sagen ventes for retten i løbet af 2008
Dr. Spin