17: Tjønser-taler

ab-fodbold

Tim Rishøj: Henrik Duun – 70 år, 2014

Tim Rishøj

Jeg blev bedt om på vegne af de smukke Tjønsere og mig selv at sige et par væmmelige ord til Henrik. Dette kan jeg naturligvis ikke leve op til.  Som I alle ved og føler, lever Henrik jo fuldt ud Tjønsernes/ABs værdier og er et meget fint og rummeligt menneske. Rummeligheden bør måske her defineres som “du er mere end håbløs, men stadig god nok”. Da jeg overvejede, hvad jeg ville sige og ikke ville sige, kom jeg, måske paradoksalt, til at tænke på Ambrosius Stub og et af hans digte, der lidt frit oversat lyder: “Vel født er vel en trøst, men bedre velopdragen, vel gift er livets lyst, vel TJØNS er hele sagen”. 

Ja, Henrik blev født Tjønser. Jeg ved ikke, hvornår han selv realiserede sig dette, dog mener jeg, at han bevidst eller ubevidst, og sikkert under stor Hagesen indflydelse, planlagde sin fodbold karriere med som mål at blive en stjernespiller og stor leder af de smukke Tjønsere som 70 årig og kulminere som 80 årig. Det må jo sige at være lykkedes til dato, Henrik kan sparke hårdt og scorer mange mål og leder os diktatorisk i henhold til de af Hagesen og Kjøller fastlagte rammer. Henriks fodbold karriere kan I, eller har I læst i Denis Holmarks mere end tamme portræt på Tjønser-siden. Dog vil jeg tilføje et par ting. Henrik var den bedste sweeper på vor mange sommerture til Nord Jylland og Bornholm.

Selv med Henriks mere end sunde fornuft og omhyggelige planlægning kan det uventede ske. Formodentlig som følge af druk, fodbold og energisk sweeping måtte Henrik på en af turene omkring hospitalet. Til al held gik det godt, tak for det. 

Privat har Henrik og jeg været meget nære venner i omkring 50 år, dette på trods af til tider meget store fysiske og mentale afstande. Ja, Henrik er et rummeligt menneske. Først i halvfjerdserne og i glædens og fællesskabets ånd sørgede Henrik for, at han og Birgitte, Klaus og Anne Grethe, og undertegnede fik lejligheder på Niels Bohrs Alle i Søborg – det blev ikke kedeligt. Bl.a. erstattede Henrik døren mellem stuen og soveværelset med en gynge i en af lejlighederne, hvilket gav muligheder for gode fysiske øvelser. Bedre, lige siden har jeg nydt at gynge mine børn og børnebørn og lade tankerne flyve. Henrik er også en meget modig person. Birgitte og Henrik bryllupsrejse i 1977 var en tur til Amsterdam, Brussel og Paris med Susan, som nogle kender, og mig. Vi overlevede og fik blot en enkel livsvarig karantæne på et hotel i Paris, vore medmennesker er ikke så rummelige, som vi. 

Henrik, du havde en glimrende karriere i erhverslivet, hvor dine evner, flid og pålidelighed kom til sin rette. Dette var dog kun et skridt på vejen i din langtidsplanlægning. Jo, sørge godt for familien var væsentligt ligesom at kunne købe en bolig, hvis ikke på AB, så i hvert fald i gåafstand. Hvad også var meget væsentlig i din planlægning var at udvikle dine lederevner, således at du som planlagt kunne blive en stor leder af Tjønserne. 

Henrik du er født tjønser , lever ABs værdier fuldt ud, er en sand ven, og så har du heldigvis også personligheds træk, der måske ikke så paradoksalt fik mig til tænke på Ambrosius Stub. Du har opnået, hvad du ville som halvfjersårig, godt gået, men for at kulminere som firsårig er der stadig plads til forbedring. Du må lære at heade, ja score med hovedet, og udvikle din definition af rummelighed. Hvem ved, måske vil vi snart tillade ledsagersker iført Hijab eller endda Burka.  

Kære medtjønsere lad os lykønske Henrik med de 70 og sige tak for en secondat to none indsats for AB og de smukke Tjønsere.

Henrik længe leve…..