17: Tjønser-taler

ab-fodbold

Denis Holmark: Niels Helveg – 75 år, 2014

 

Niels Helveg, 75 år

Denis Holmark

Dagens toastmaster, Tjønser-formand Henrik Duun, spurgte forleden om jeg ville bidrage med et indlæg her i aften.

Du er en af de Tjønsere der har kendt ham længst. Det skal bare være et par små halv-sjofle, perfide oplevelser.

Jeg indvendte, at jeg havde hørt at både Remmer og Kentorp skulle optræde, så jeg kunne ikke se, at jeg i den henseende kunne levere, hvad de ikke kunne levere.

Nå, men, ja, tja, bum, bum, bum, jeg tror, at jeg vil gøre som du en gang anbefalede: Det er bedre at holde en kort, kedelig tale end at holde en lang, kedelig tale.

Du startede på AB omtrent samtidig med Sanyo Swen. Der var også Trikkeren, Alki, Palle, Lund og Fyrværkeren.

Du har således mere eller mindre aktivt været med til at udvikle Sanyo Swens specielle vokabularium. Han brugte vores bifald til at måle kvaliteten af hans selvudviklede udtryk. Jeg skal nævne nogle få: Perronversionen, garderhuer, sadeltasker, askeskuffen o.l.

Vi ved alle, at holdsætning er en svær disciplin. Vagn, som i sin tid blev oplært af Palle, har en gang redegjort for sin metode: Det er ret let. Man tæller op hvor mange spillere, der er gode og bevægelige, hvor mange der er middelmådige, og endelig hvor mange, der er svært bevægelseshæmmede, taktisk og teknisk underudviklede og ofte dårligt seende. Derefter skal der være lige mange af hver kategori på hvert hold. Du kan jo selv bedømme din kategori. Mon ikke du matcher O.G. nærmere end Villum. Du scorer af og til mange mål. En gang havde du vist scoret 3 (eller var det 5) og så kom det på tale at give dig en seddel med hjem til fruen til dokumentation.

I dit Tjønser-portræt på Tjønser-siden omtaler du, at du i en kamp først flugtede en bold op i trekanten med højre fod og dernæst flugtede du med venstre fod bolden op i modsatte trekant. Lad lige den stå lidt! Søren Knæbind er en venlig redaktør.

Jeg kan ikke slutte denne tale uden at komme ind på korruption. Det er for tiden omtalt i aviserne og på TV. Jeg vil i den forbindelse omtale en fælles oplevelse. Jeg havde for en klient, en kendt erhvervsorganisation, udarbejdet et oplæg til et lovforslag om en særlig beskatning for ansatte i dette erhverv. Direktøren kontaktede mig og sagde at sagen var strandet i folketinget, vist nok hos de radikale. Kunne du ikke prøve, når du er på AB, at tale med Niels Helveg. Jeg protesterede, men fortalte alligevel Niels om episoden. Vi blev inviteret til et møde i folketingsgruppen. Et meget positivt møde. Og sagen gik igennem folketinget og der blev vedtaget en lov. Vi har sammen netop været til stor middag i organisationen for at fejre 25 året for lovens vedtagelse.

Dette er ikke korruption. Jeg har ikke hjulpet Niels til at score. Tværtimod.

Denis/6.2.2014