2020

ab-fodbold

Dr. Spin: Tronskifte på hjemmesiden

Tronskifte på hjemmesiden

Som Søren har beskrevet, stopper han som redaktør på hjemmesiden efter 16 år ved roret og erstattes af Henning Kurland, som sammen med Henrik Vestergaard, Financial Director and Key Account Manager, Niels Torp, Assistent Manager, Bent Jacobsen, Senior Leading Sponsor and Key Account Manager, Henrik Duun, Head of Department og Dr. Spin, International Reporter, fremover skal stå i spidsen for ab-tjoensere.dk.

Vi er mange Tjønsere, der hermed takker Søren for dit store arbejde og engagement for tjønsernes ve og vel. Uden din uegennyttige indsats var der ingen hjemmeside. Det står helt klart. Vi ønsker dig alt mulig godt i dit velfortjente otium.

Hjemmesiden videreføres i samme regi og ånd. Den eneste ændring er, at alle i den nye direktion nu er ulønnede på nær Den nye Redaktør og Dr. Spin, som begge er blevet fuldtidsansatte og derfor har fået mangedoblet deres løn.

En kort præsentation af Den nye Redaktør:

Født og opvokset i Bagsværd. 71 år. Medlem af AB siden 1962. Startede på 6. drenge med den senere topdommer, Alf Kern Rasmussen, som træner. Kom hurtigt på 1. drenge under Poul Kvist Madsen og fortsatte…..(forkortet af red,).
Ledelsesmæssig uddannelse og erfaring: ingen.
Journalistisk erfaring: ingen.
IT-erfaring: ingen.
Visioner for hjemmesiden: ingen.

Vi ønsker Den nye Redaktør velkommen og held og lykke med opgaven.

I forbindelsen med ansættelsen af Den nye Redaktør har Dr. Spin taget pulsen på Den nye Redaktør, som var tydeligt stolt – men også ydmyg over for den store opgave, han står over for.

Har du sammen med din direktion lagt planer for fremtiden mht. målgruppe, journalistisk linie, nye ideer og økonomi?

– Nej!

Den gamle Redaktør tog rigtig mange billeder med sit Kodak Instamatic Junior Camera. Er det en tradition, du vil videreføre?

– Nej, vorherre bevares.

Hvad er hovedopgaven for dit kommende arbejde?

– At få hævet min løn.

Hvorfor har du søgt stillingen, når du tilsyneladende hverken har forudsætninger, erfaring eller interesse i at stå i spidsen for en – trods alt – stor arbejdsplads?

– Hvad rager det dig?

Dr. Spin