23: Tjønser-sundhed

ab-fodbold

SH: Tjønsere i videnskabens tjeneste

Tjønsere i videnskabens tjeneste

Center for holdspil og sundhed – Institut for idræt og ernæring

I den seneste periode har 8 Tjønsere fra AB været gået i videnskabens tjeneste og deltaget i et forskningsstudie afviklet på Københavns Universitet. Sammen med andre motionsfodboldspillere fra BK Frem og B.93 samt en gruppe af utrænede 65-75-årige mænd er der blevet hoppet, cyklet og løbet for at afdække de sundhedsmæssige effekter af at være fysisk aktiv igennem et helt liv.

Studiet er en del af en række af undersøgelser, der afvikles på det nyoprettede Center for holdspil og sundhed, som er blevet til på baggrund af en bevilling på 32 mio. kr. fra Nordea Fonden.

Forsøget er blevet afviklet af flere omgange, hvor andre grupper af (nu tidligere inaktive) modne mænd er blevet sat i gang med at træne blandt andet fodboldtræning og styrketræning. Formålet har været at undersøge de kort- og langsigtede effekter af regelmæssig træning på fysisk kapacitet og sundhedstilstand for mænd over 65 år. Den fysiske tilstand er derfor blevet nøje undersøgt hele 3 gange over en periode på et år, hvor der er blevet testet kondition og styrke, målt blodtryk og fedtprocent – og der er blevet taget blodprøver og muskelprøver. Så det kan vist roligt siges, at det har kostet både blod, sved og måske også en lille tåre at deltage.

For ganske nyligt er forsøgets sidste testrunder er blevet afviklet, og nu forestår en periode med omfattende analyser og beregninger inden de meget spændende resultater fra et banebrydende sundhedsstudie kan se dagens lys og komme til offentlighedens kendskab og gavn. Allerede for nogle måneder siden fik deltagerne fra projektets første del kendskab til deres testresultater ved en lille seance afholdt i August Krogh Bygningen på Østerbro. Og sammenlignet med den ikke aktive gruppe var konditallet hos motionsfodboldspillere mere end 15% bedre, ligesom knoglerne var 12% tungere og kropssammensætningen mere fordelagtigt. Dvs. lavere helkropsfedt% (femprocentpoint) og meget vigtigt mindre fedt på maven (syv procentpoint). Endelig kan blodtrykket hos motionsfodboldspillere, som er ældre 65 år, sammenlignes med blodtrykket målt hos en fodboldspiller i superligaen. Så den første forsigtige konklusionen af anstrengelserne kan vist godt tåle at blive delt med andre allerede nu. Det er godt for din sundhed at tjønse – bliv ved med det..!!!

SH