2010

ab-fodbold

John Andersen: Tjønsersidens økonomi

Hej  AB-tjønsere / -masterspillere
I forlængelse af nedenstående kan jeg oplyse flg.:   > www.ab-tjønsere.dk /www.ab-tjoensere.dk har  siden sin start og indtil d.d. haft 15.576 ‘klik’/læsere   > Gennemsnittet er 10-20 læsere pr. dag, der er flest ‘klik’ efter fester,  fødselsdage, ture hvor der også er et billedgalleri   > Indbetalingerne går alene til domæne (kr. ca. 400,-) om året og til vores  dygtige webmoster, der indsætter billeder og tekst på siden (kr. 125,- pr.  time)   > Tekst og billeder skrives af os selv, dvs. ‘faste’ skribenter og andre,  der har lyst til at bidrage. Alle er MEGET velkomne til at maile SH (sh@daruma.dk / sh-private@newmail.dk)  tekst og billeder, der herefter vil blive publiceret   > Alle artikler kommer på forsiden (med mindre andet ønskes) og arkiveres  herfeter i menuen   > Der er kampreferater af alle MASTER-kampe (50+ / 55+ / 60+)   > I egen interesse bør man maile til SH, når man skifter telefonnummer  og/elle mailadresse – vigitgt for at kunne have en helt opdateret adresseliste   > Adresselisten registrerer aktive Tjønsere og Masterspillere, der er aktive  medlemmer af AB   > Siden bliver rost af spillere fra andre klubber, der er lidt misundelige   > I det oprindelige brev fra John A. er noteret et ønskeligt bidrag på kr.  300,-. Jeg er sikker på, at alle bidrag (uanset størrelse) modtages med glæde   > Siden lever lige så længe, vi selv ønsker
Venlige hilsner
Søren

 

Jeg  har fået en del henvendelser fra venlige tjønsere, der før de besluttede sig  for at investere i hjemmesiden ønskede lidt regnskabsoplysninger, hvilket jeg  har megen forståelse for. fremkommer dog urevideret. Men jeg har lavet følgende  lille oversigt over de indtægter og omkostninger, der har været siden den  første mail – og kan da oplyse, at der allerede nu er indkommet bidrag, der  dækker underskuddet, som det fremgår her:
Regnskab hjemmesiden Fra 2008 Antal ydere                     Indbetalt 4.090,00 18                     Domænenavn etc -392,00                     Berit kr 125/t -5.125,00                     Saldo 17/6 -1.427,00                     Fra 2010                     Indbetalt 2.100,00 8 Indtil nu, flere ønskes                     Saldo 1/9 2010 673,00
Opstillingen er lidt rodet, men jeg håber ideen kan forstås
Der har også været forespurgt om hvor mange der læser eller er tilmeldt  hjemmesiden, men der stopper min hjælpsomhed, da jeg stadigt håber at få tid  til at pakke inden kampen i aften og rejsen i morgen. Så jeg håber Søren måske  kan hjælpe dem, der ikke selv kan læse det på hjemmesiden.
Og bankkontoen er også åben mens jeg er i Italien.
konto nr. 6875545629 i Nordea reg 2105
Med venlig hilsen                     John

Den 16/08/2010 kl. 21.33 skrev John Andersen:
Kære Tjønsere
Vedlagte mail blev udsendt til alle daværende tjønsere den 22/3 2009 og der  indkom så mange bidrag, at det var muligt at finansiere hjemmesiden i næsten  1,5 år
Men nu er der ikke flere penge, så alle er særdeles velkomne til at give  (endnu) et bidrag – kontoen er den samme – konto nr. 6875545629 i Nordea reg  2105 – og jeg vil som tidligere blot selv holde styr på bidragene, men vil ikke  offentliggøre, hvem der har betalt (eller ikke har).
Med venlig hilsen
John
> Emne: AB-tjønsernes hjemmeside – fremtidig finansiering   >   > AB-tjønsernes hjemmeside blev introduceret den 31. december 2006 af Søren  Hansen. Etablering, udformning og igangsætning samt løbende initiativer til at  udbygge og forbedre hjemmesiden er fuldt og helt Sørens fortjeneste.   >   > AB-tjønserne har i forløbet flittigt medvirket til at give hjemmesiden  liv. Det er sket ved at bidrage med indlæg og ikke mindst levere oplevelser på  og uden for banen. Disse oplevelser har dels givet anledning til opmærksomhed i  nuet og dels stof til indlæg på hjemmesiden, så alle har kunnet deltage i  løjerne.   >   > Fra starten har hjemmesiden været finansieret af sponsorbidrag og vi har  derfor alle kunnet være gratis med. Nu har tidernes ugunst, finanskrisen og  andre ulykker ramt hjemmesidens sponsorer, således at der ikke længere kan  regnes med sponsorfinansiering.   >   > AB-tjønsernes hjemmeside må derfor nu bevise, at den er blevet voksen og  kan klare sig økonomisk uden at kunne regne med subsidier. Hjemmesiden må  fortrinsvis selvfinansieres af tjønserne. Det foreslås, at vi alle indbetaler  et bidrag på et beløb, som vi mener, at vi vil ofre på sagen. Man kunne f.eks.  indbetale, hvad der svarer til en omgang øl på bænken (kr. 300). Bidraget skal  dog ikke erstatte øllet. Skulle nogen ønske at bedrage med mere (eller mindre)  vil det naturligvis være fint. Det skal understreges, at ingen selvsagt vil  blive opkrævet et bidrag.   >   > Indbetaling (gerne med navn) skal ske på konto nr. 6875545629 i Nordea reg  2105. Kontoen kontrolleres af John Andersen.   >   > Lad os gennem vores indbetaling vise, at vi sætter pris på vores  hjemmeside og lægger vægt på, at dens økonomi på denne måde kan lægges  tilrette, så hjemmesiden kan fortsætte.   >   > Med venlig tjønserhilsen   >   > Henning Kurland John Andersen Denis Holmark Bent Jacobsen