2010

ab-fodbold

Denis Holmark: Protestskrivelse

 

Massakre på  AB-tjønsere – med politiske undertoner – udført af prospect

Årets tjønserfest fandt sted , den 20. januar. Igen i år  blev der præsenteret et flot program med flere indslag, der så lovende ud.

Et punkt var ”Årets Tjønser-krønike” med Laust som kronikør.  Et opslag i ordbogen fortæller, at en krønike enten kan være en historisk  fremstilling, især vedr. middelalderen eller en skrøne, noget opdigtet.

Hvad skulle man forvente. På den ene side er Laust medlem af  4-banden, der også omfatter Søren og som, på cykel, huserer rundt omkring i  Europa om sommeren. På den anden side færdes han i skoleverdenen (ligesom  Frosten) og det kan som bekendt bringe lidt af hvert.

Den såkaldte krønike viste sig at være en katastrofe.

Først postulerede Laust, at der i tjønser-sammenhæng intet  skete. Det var det samme igen og igen. Man skal tro på forandring – og troen  alene kan ikke gøre det – der kræves også handling.

Han krævede forandring. Væk med ”professorvældet”, men mente  vist, at han ville af med eksperterne, de erfarne, ligesom det på et tidspunkt  har været et mantra i visse politiske kredse.

Laust krævede navngivne, prominente tjønsere – en såkaldt  7-bande – udskiftet med andre tjønsere, hvis eneste nævnte fortrin var en yngre  alder. Han fremhævede, at de pågældende – erfarne og uerfarne – havde samme  kernekompetence, dvs. holdsætning, overblik, psykisk stabilitet,  eftertænksomhed, lederevner, restitueret (delvis) efter et fysisk problem samt  afvigende fysisk konstruktion forneden.

Hele hans projekt savner sund fornuft. Skulle udskiftning af  erfarne med kernekompetencer til uerfarne med tilsvarende kernekompetencer kunne  bringe positivt nyt? Absolut ikke. Laust er historieløs og for at forsøge at  hjælpe med at råde bod på det skal jeg nedenfor henvise til en del relevant  litteratur som kan være til gavn for ham og hans eventuelle ligesindede.

Hvad kan så hans ærinde være. Det ligger lige for. Han og  ligesindede vil til flæsket blot for at bestemme og profitere. Kan man ane  parallellen i det virkelige liv. Det drejer sig om den aktuelle økonomiske og  politiske situation.

Man vil sidde på magten og det skal gå ud over  efterlønnerne.

Det er nedrigt, at forsøge at presse velfungerende, erfarne  (og ældre) tjønsere ud for at skaffe fordele til sig selv.

Hos tjønserne  er der  derimod den fordel, at en tjønser skal accepteres i tjønserkredsen for at kunne  deltage som tjønser. I politik og som vælger kan gud og hver mand (også ældre)  deltage.

Laust skulle have tænkt på, at han blot er prøvemedlem.  Silden opfordres til at tage affære, så den gode stemning atter kan indfinde  sig i tjønsermiljøet.

25.1.2011

Denis   Holmark

Litteraturliste:

Tjønser-kommentarer: ”Hornmusik” v/Swen (Sanyo) Nielsen                     Antropologiske studier i Tjønser-miljøet v/Denis Holmark

Tjønsermobning v/Denis Holmark

Strø(h)tanker v/Bent Strøh

Hvordan man sætter fair hold til tjønserkampe torsdage og  lørdage v/Vagn Ludvigsen

Overraskende Tjønser come back i lørdags v/Allan Møller

Tjønser-portrætter:  Vagn Ludvigsen – har altid været ABer v/Denis Holmark

Thomas Kentorp v/Denis Holmark:    Ole Gunner – en ABer, der ville have været ØBer, men det  måtte han ikke for sin far.

Psykolog af profession: ”Jeg nægter at sige noget  konkret”. v/Søren Hansen          Tjønserformand Povl Kjøller – Silden v/Søren Hansen

Elio Acunto-de Lorenzo – en tjønser, som kan være guld værd  for sit hold                     – og for modstanderne v/Denis Holmark