2020

ab-fodbold

Lauge og John N. debatterer død hugorm

Hejsan – ‘Allihopa’.

Der findes også vilde dyr i Sverige.

På vej ned for at bade ‘skød’ jeg denne hugorm.

Hälsningar

Lauge

—-ooo0ooo—-

Lauge har med sine handlinger i Sverige brudt Bern-konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, ifølge hvilken Danmark og i særdeleshed gamle danske besiddelser som Skåne, Halland og Blekinge, forpligter sig til at sikre hugorm en særlig beskyttelse (artikel 7). Ihjelslagning er ifølge konventionens artikel 8 forbudt.

Venlig hilsen Nille