10: Tjønser-nyheder

ab-fodbold

SH: 95 – Fællesdag 1. fer. 2014

Tjønser-nyheder 95

www.ab-tjoensere.dk

På Lundberg-dagen havde jeg en særdeles god samtale med Jens Waltorp om AB – fortid, nutid og fremtid. Vi talte også om, hvordan vi kan bygge bro mellem AB-fodbold og AB A/S og dermed (gen)skabe én unik fodboldklub med fælles værdier: Akademisk Boldklub. 

Bestyrelsen i AB-fodbold bakker 100% op bag idéen. 

Jens fortalte, at man i AB A/S var i gang med at planlægge en ’fællesdag’ den 1. februar for alle, der har interesse i dette projekt, og at Tjønserne er særdeles velkomne 

Jens har skrevet en intro til dagen (læs Tjønser-forsiden), og vedlagt kan du læse den officielle invitation – og hvordan du tilmelder dig.  

Hvis/når vi vil have indflydelse på fremtidens Akademisk Boldklub – og det vil vi Tjønsere jo gerne – så mød op denne dag. 

SH

Vigtige Tjønser-datoer i 2013 og 2014:

  • 16. jan. 2014 kl. 19.00: Årets      Tjønser-fest
  • 1. febr. 2014 kl. 12.00-?:      Fodbold-fællesdag > Akademisk Boldklub
  • 11. febr. 2014 kl. 19.00:      AB-fodbold opstillingsmøde
  • 26. febr. 2014 kl.      16.00-18.00: AB fylder 125 år – Reception
  • 1. marts 2014 kl. 18.00:      AB’s 125 års jubilæumsfest
  • 13. marts 2014 kl. 19.00: AB’s      generalforsamling
  • 6.-9. juni 2014: AB-Cup 125
  • 14. juni 2014: AB-GRAND OLD      MASTER-CUP, kl.13.00-17.30 kampe og kl. 18.30 fest
  • 29. nov. 2014: Lundberg-dagen –      kampe + fest