Udvalg / arrangementer

ab-fodbold

Kulturudvalget: Billede på AB

Klenodie har endelig fundet sin rette plads  

Det var en stor dag, da det lykkedes for Kulturudvalget at få hængt et fodboldmaleri op i trappegangen til kontoret og omklædningsrummet.

Maleriet har i sin til hængt i den gamle AB-bygning på Nørre Alle, men efter udflytningen til Bagsværd blev det placeret på lageret, og har i over 50 år ventet på at komme til ære og værdighed igen.


Med lidt hæftepistol og mirakeltape er det lykkedes at få det i en stand, så det er værd at se på, og så hænger det – efter vores mening – det helt rigtige sted.
Nu er jagten gået ind på at finde ud af, hvem maleren er, og det forlød, at der hængte et maleri af samme maler i DBU’s lokaler, men en henvendelse til gav ikke noget resultat.

Måske er der blandt Tjønserne nogen, der kan kaste lys over mysteriet?

Kulturudvalget