Udvalg / arrangementer

ab-fodbold

Kulturudvalgets besøg på UCC og Vestre Kirkegård

Kulturudvalgets tur til Vestre Kirkegård og UCC den 13.02.18

Vi var 15, der mødte op på den nye Carlsberg Station, hvor vi blev modtaget af Laust Joen Jakobsen.

Vi begav os straks afsted til Vestre Kirkegård, hvor vi fik en kort introduktion af Laust, der fortalte, at kirkegården blev indviet i 1870 og var blevet etableret, fordi de andre kirkegårde var fyldt op.

Det samlede areal er på 54 hektar eller lidt over 100 tønder land og kirkegården rummer i dag ca. 9000 gravsteder, men flere hundrede tusinde mennesker er begravet her i tidens løb og i dag er tilgangen i gennemsnit to om dagen. Men der er ikke længere pladsmangel, idet der i dag er mindre end 10 %, der bliver begravet. Så det største gravsted i dag er askefællesgraven.

Kirkegården rummer mange forskellige afdelinger. Der er afdelinger for færinger og grønlændere, for katolikker, for muslimer, for tyskere (krigsgrave) osv.

Og der er mange spændende mausoleer og en flot sø, hvis bredder er forbeholdt fortjenstfulde personer, dvs. at man kun kan blive begravet her, hvis man har ydet en særlig indsats i det danske samfund, typisk inden for kunst, politik eller videnskab.

Turen rundt på kirkegården var spændende, også for ikke medlemmer af folkekirken. Der var flere kunstfærdige mausoleer, familiegravsteder, mange spændende træsorter og specielle gravsteder, f. eks. et helt bart gravsted uden sten, som tilhørte journalist og forfatter Herman Bang.

Vi var selvfølgelig også rundt om søen for at se de fortjenstfulde personers gravsteder. Her fandt vi blandt andet Anker Jørgensen, Jens Otto Krag, Knud Jespersen, Hans Hedtoft, Niels Matthiasen, Vilhelm Buhl, Knud Rasmussen og Laurits Tuxen. På grund af de mange politikere fra venstrefløjen, kaldes søen i folkemunde for ”Det røde Hav”.

Tilbage til UCC, hvor Laust fortalte, at der var ansat 400 undervisere og 350 administrative medarbejdere til de ca. 10.000 elever, hvoraf de 6000 er pædagogstuderende og de 3500 er lærerstuderende.

Derefter var vi rundt i huset, hvor vi så forskellige sale til forskellige aktiviteter som spil, dans osv. Vi så flere auditorier, alle med flygel, biblioteket, læsesalen, taghaven og ”lille kunst”, en kunstgræsbane, hvor Laust træner, så han er i form, når han kommer på AB.

Vi så også en masse grønne vægge med kunst. Det er Lasse Krogh Møller, som for Statens Kunstfond og UCC har udsmykket væggene med kunst, inventar og undervisningsgenstande fra de fusionerede uddannelsessteder.

Vi så taghaven med udsigt til Carlsberg-grunden, hvor der stadig bygges og personalets fitness rum og vi var i Future Classroom Lab., som er et laboratorie, hvor der eksperimenteres med anvendelse af nye teknologier. Vi så forskellige simulatorer, 3D printere m.v. og udstyret her var sponseret af teknologigiganter som Google, Hewlett Packard og Dell. 

Til sidst samledes vi i direktionens og bestyrelsens mødelokale, hvor Laust bød på forfriskninger oven på en lang og anstrengende tur. Her fortalte Laust blandt andet, at UCC fusionerer med Professionshøjskolen Metropol, som herved bliver den største uddannelsesinstitution næst efter universiteterne i København og Aarhus. Den får navnet Københavns Professions Højskole.

Til sidst takkede formanden for kulturudvalget, Henning Kurland, for en anstrengende, men spændende dag og overrakte vingaven, der blev suppleret med applaus fra de fremmødte Tjønsere.

Benny Nørgaard