4: Tjønsens historie

ab-fodbold

Niels Yde: Datid > nutid

Niels Yde

Tjøns, som alle AB`ere kender i dag ,var allerede for 50 år siden da min AB-karriere startede , et etableret spil men i en lidt anden form, end den vi bruger nu.

 Det var også småbold, men målene bestod af 2 støvleskamler fra senioromklædningsrummet.
Skamlerne var meget tunge bestående af en bjælke ca. 12×15 cm med en længde på ca.1½ m, som monteret med ben blev hævet til en samlet højde på 30–40 cm over græsniveau.

 Størrelsen af banen blev afpasset efter antallet af  spillere, og der blev spillet rundt om skamlerne, således at der kunne scores fra alle sider – blot skamlen blev berørt af bolden var der mål.

 Hvornår tjønsen opstod, og hvorfor det hedder tjøns kan jeg ikke oplyse eksakt, men den nuværende tjøns grand old man Erik Hagensen mener, at det var DOF´erne (dem over fyrre med bl.a. Knud Nellemose i truppen), der begyndte engang i 1940´erne, men undertegnede mener, hvilket støttes af udsagn fra både Hagensen, Njor og Vagn Ludvigsen, at Lundberg var arkitekten bag den form, jeg har beskrevet og som i løbet af 50´erne blev et fast torsdags arrangement, hvor der skulle meldes afbud til Poul Petersen på kontoret, hvis man havde en plausibel grund til at blive væk.

 Men tjønsen blev brugt på alle niveauer i Nørre Alle – jeg husker stadig hvilken cadeau det var som ungdomsspiller at få lov at deltage, når nogle af 1.holdsspillerne eller koryfæerne manglede en mand.

 Tjønsen havde, ud over glæden ved at spille bold, især til formål på en sjov måde at træne kondition, da bolden var i spil hele tiden. Desuden at træne nærkampsituationer og snævert (teknisk) spil samt skudtræning med hurtigt aftræk, hvor bolden skulle holdes nede for ikke at ryge over ’mål’, og endelig blev spillet brugt til at udvikle nye finter for at skabe åbninger til skamlen – det kunne så overføres til stor bane, hvad navnlig spillere som Ove Carlsen og Njor gjorde brug af.

 Hvorfra navnet tjøns der var, og vel i en vis grad stadig er, et AB -fænomen, stammer vides ikke, men Hagensens bud på det er, at det var nogen af Nørrebro drengene som bragte det med til AB fra deres forskellige småspil i baggårdene på Nørrebro, hvorfra en del ungdomsspillere i sin tid blev rekrutteret til AB.