2011

ab-fodbold

Elio Acunto-de Lorenzo: Deltagelse i tjøns

http://www.ab-tjoensere.dk/images/aatjons2007/images/GOM_035_jpg.jpg

Kære Søren, Tak for dit svar og fornuftige betragtninger. Dog vil jeg mene, at klarhed og oplysninger gavner en del.

Løsningen er vel, at samtlige “læsere” informeres  om situationen, så at det står klart, at det ikke er et spørgsmål om at være  velkommen eller ej, men om praktiske foranstaltninger. Kommer man lejlighedsvist, betyder det vel, at man normalt  får tilfredsstillet sit spillebehov andetsteds, følgeligt må man spørge  ledelsen først , om der er muligheder, inden man kommer.  På forhånd kan man oplyses om, at disse muligheder er  tilstede i juli måned og i januar måned, for eksempel.

Listen over deltagere må renses for samtlige ikke aktive  medlemmer. Ifølge vedtægterne har hverken passive medlemmer – og endnu  mindre ikke medlemmer – normalt adgang til at spille på AB-banerne, hvis man  undtager jule/nytårsmatchen og lignende situationer,hvor vi bøjer reglerne i  fælleskab.

I princippet kunne man overveje (og beslutte), om det ikke  var rimeligt at kræve kontant deltagelse i andre fælles anliggender, som f.eks.  bidrag til hjemmeside o.l. for at kunne være med ( jeg mener, at jeg har betalt  i år… husker jeg galt ?????) det er normalt således, at kun skatteydere har ret til at  deltage i velfærdsydelser…….

En vattet holdning fører kun til små ,men konstante  konflikter, og til udbredt utilfredshed. Dialog kan være et middel til lettere at finde accept på  løsninger , men det er ikke et mål i sig selv, hvis det ikke fører til  praktiske beslutninger..

Hvad listen angår, vil det blive enklere fremover for alle,  at der ikke længere vil være behov for en gruppe underlag til Italiens ture, da  disse ikke længere vil finde sted. (Sidste tur september 2011,Ligurien)

Jeg mener, at vi bør sende en forklarende skrivelse (eller  have en snak) med Bo,Michael og eventuelle andre “ofre”, så at den  stemning, vi alle ønsker på AB, ikke ødelægges på grund af en ophobning af  misforståelser.  Folk er nødsaget til at acceptere vilkårene, når de kender  dem og disses begrundelser på forhånd. Livet er for kort til at skulle  beskæftige sig for meget med bagateller.                     Elio