Kultur / forskning

ab-fodbold

Denis Holmark: Forskning ang. træningsintensitet

Dansk forskning:

Fodbold er for farlig for amatører.

Denis Holmark

Seriøs forskning giver ny viden eller bekræfter gammel viden. Hvad der er tale om i dette tilfælde er ikke helt klart.

Et forskningsprojekt viser, at fodbold giver tre gange så mange skader som hidtil antaget. Det går værst ud over de spillere, som dukker sjældent op. Det helt afgørende er antallet af gange man møder op. Lejlighedsvise fodboldspillere (occasional players) har vanvittigt mange skader i forhold til, hvor mange timer de bruger på banen. Derfor frarådes fodbold til folk, der ikke har tænkt sig at være seriøse med deres sport.

Det nævnes, at mange midaldrende kender til, at man ikke ustraffet kan gå ud og spille en kamp af og til, uden at det koster på kroppen.

Forskerne foreslår derfor, at der indføres en kultur, hvor der er fokus på god opvarmning og hvor der er nogle retningslinier for, hvor meget man skal møde op for at få lov til at spille.

Dette er en veritabel bombe under tjønsen

Tjønser-formanden vil således få en helt ny rolle. Han må føre en protokol over Tjønsernes mødeprocent samt sikre, at der gennemføres seriøs opvarmning.

Disse foranstaltninger vil sikker føre til, at et større antal Tjønsere udelukkes fra tjøns i kortere eller længere perioder og det vil nok blive nødvendigt, at annoncere efter flere seriøse Tjønsere.

Der er ved ethvert forskningsresultat en vis usikkerhed. Her skal det nævnes, at forskningsresultatet er refereret i menighedsbladet (Politiken), samt at de underliggende test stammer fra kvindefodbold.