23: Tjønser-sundhed

ab-fodbold

Henrik Vestergaard: Førstehjælpskursus for Tjønserne

Førstehjælpskursus for Tjønserne

Henrik Vestergaard

Forretningsfører Bjarne Ziegler havde  arrangeret, at Falck har fået udskiftet den tidligere hjertestarter  med en nyere og mere stabil model, som er opsat nede ved “Vagten” på AB lige inden for døren.9 friske Tjønsere (Niels L., Bent J., Jøren F., Erik S., Denis H., Lauge N., Henning K., Søren H. og Henrik V.) var samlet for at sikre sig, at de var velforberedte,  hvis uheldet skulle være ude og en kammerat fik brug for hjælp med hjerterstarter eller hjertemassage.

Falckredder/brandmand og ambulancefører Glenn Vinge fra Roskilde skulle føre os sikkert i mål på et kursus på 7 timer med følgende 3 grundelementer:

  • Hjertemassage
  • Hjertestarter
  • Førstehjælp

Glenn startede med at fortælle, at når en person falder bevidstløs om, så vender de fleste det blinde øje til og iler bare videre, og rent  statistisk er det kun hver 12. person  som tager aktion, når de kommer ud for en person, som  har brug for hjælp .

Det skyldes ofte usikkerhed om  egne evner og håbet om at der nok er “en anden”, som træder til.

Glenn Vinge oplyste, at man ikke kan gøre noget forkert, men det  vigtigste er at handle og tage kontakt til den forulykkede  og få  kontaktet alarmcentralen.

Vi øvede os i at give hjertemassage på “benløse” dukker og fandt ud at det var forholdsvis simpelt at udføre. Og også her er det vigtigt at gøre noget i stedet for at være bange for at fejle.

Glenn fortalte, at en person der falder om med hjertestop, vil mangle ilt til vitale organer i løbet af ca. 5 minutter og herefter vil der komme skader på hjerne og hjerte m.m.  Når det i gennemsnit tager   6-7 minutter for ambulancen at komme frem til ulykkesstedet,  kan man jo hurtigt forstå,  at det er meget vigtigt at udnytte ventetiden optimalt.

Derfor er det ekstremt vigtigt  at påbegynde hjertemassage/kunstigt åndedræt omgående,  efter at der er konstateret bevidstløshed og manglende puls.

Ved denne massage sørger man for, at den bevidstløse får pumpet blod rundt i kroppen, og med kunstigt åndedræt opnår kroppen en iltning af organerne, som kan  holde dem iltet i op til 30 minutter og derved sikre at patienten kan klare sig til ambulancen kommer frem .

Hvis der findes en hjertestarter i nærheden,  er det ligeledes meget vigtigt at få den i anvendelse så hurtigt som muligt.  Enhver kan betjene den og den startes på en knap foran på displayet og den guider dig gennem forløbet og støder impulser til hjertet, som kan genetablere normal hjerterytme.

Ud over disse meget vitale områder gennemgik Glenn omfattende førstehjælp og vi er nu uddannet til at kunne handle, hvis uheldet er ude.

Tak til Glenn Vinge fra Falck og AB’s forretningsfører Bjarne Ziegler, som arrangerede og til alle deltagerne som havde en god og lærerig dag.

Vigtige apps  til downloading :

  • “Trygfonden Hjertestarter” – oplyser om nærmeste hjertestarter og vigtigste regler omkring hjertemassage.
  • “Alarm 112” – ved alarm kan alarmcentralen se din telefons koordinater og hurtigt finde frem til ulykkesstedet.

Jeg henviser også til de 2 nederste ‘klik’ i Tjønser-sidens menu:

  • Hjertestarter/hjertemassage
  • Sådan redder du liv – trin for trin

Se flere billeder på: Tjønser-billeder > Tjønsere > Tjønsere 21