2008

ab-fodbold

Swen Sanyo Nielsen: ‘Hornmusik’

AB-Tjønsere v/Swen  Nielsen

Juni 2008
I 1978 blev jeg opfordret til at træde ind i bestyrelsen i  den ”professionelle” afdeling, hvor jeg blev formand.  Jeg blev samtidig ivrig torsdags- og lørdagstjønser. Jeg  svigtede kun ved udlandsrejser – ellers var jeg der altid. Vi spillede påske og  pinselørdage, juleaftens dag og nytårsaftens dag.  Forleden besøgte jeg tjønserne for at møde gamle  tjønserkammerater og fornemme stemningen. Jeg forventede mig meget af besøget,  idet jeg af mange grunde ikke har været på AB siden 2003.  Min skuffelse var stor. Naturligvis var der mange nye folk.  Nogle har jo opgivet af helbredsgrunde, andre er døde osv.  Jeg mærkede straks en slags slaphed. Man daskede rundt og  hvor vi andre gik ud til tiden, ja, så havde man rigtig god tid. Der var slet  ikke den stemning, som når Trikkeren, Alki, Palle Flemming og i al beskedenhed  mig selv rullede os ud.  Der blev overhovedet ikke talt om ’hornmusik’. Hvor var  ”perronversionen”? Hvor var en ”von hinten werfer mit Riemenantrieb und alles”?  Der blev ikke talt om ”store garderhuer med kokarder”, ikke om ”sadeltasker”,  ”askeskuffen” og alle de andre stærkt kulturelle indslag før og efter tjønsen.  Jeg husker således engang, at Lund spurgte: Swen – hvad  taler vi om? Vi taler om ’hormusik’, nå sagde han, så er alt jo ved det gamle.  Han var for forfængelig til at bruge sit høreapparat, så han gik glip af meget. Jeg må opfordre de gamle tjønsere til at lære de unge  mennesker, hvordan man taler og opfører sig før og efter tjønsen.  En livsstil, som kun findes på AB.
Med venlig hilsen
Swen (Sanyo) Nielsen