2008

ab-fodbold

Elio Acunto-de Lorenzo: Forslag til aftaler for torsdags- og lørdagstjøns

 

Kære medtjønsere(Frank, vil du venligst sende mig Christians nye mailadresse, samt videresende dette brev ? Tak)
Af Elio Acunto-de Lorenzo 26. Jan. 2008
Det er tænkeligt, at vintervejret kan “skræmme” nogle fra at komme om lørdagen. Det er også tænkeligt, at sommervejret kan “trække”
nogle fra af andre grunde. Og sådan skal det også være.
Det er også klart, at hver af os kan have lyster, arejds-og familie forpligtelser, rejser, alternativer hver uge året rundt.
Det giver en skøn fornemmelse af frihed at vide, at når man kan og vil komme til tjøns, er der mulighed for at spille !
Det er også dejligt at vide, at når man ikke kan eller vil være tilstede, kan øvrige medtjønsere komme til at spille.
Det er derfor, vi er stor gruppe, og det er derfor, at vi værner om fremtiden ved at indføre nye ind imellem. På den måde sikrer man at den omtalte frihed resulterer i at  en varierende sammensætning af spillere munder ut i et antal, som “samler sig ”
om 12-18 spillere hver gang.
Men det er ikke spændende at være 7  ( Povl, Claus B., Helweg, Allan M., Allan C.,Hans og undertegnede),
hvis man har lyst til en lørdagstjøns.
 Hvad kan man så gøre i disse internet tider ????
Givet er, at vi meget ofte ikke kan samle et minimum antal om lørdagen, når der samme dag er hold, som spiller kamp.
Givet er , at vi har det meget hyggeligt sammen, men at en anelse hensyn til de øvrige og til fremtiden ikke kan skade.
Givet er også, at en anelse mere disciplin kunne hjælpe til konstruktive løsninger.
Det er min klare opfattelse, at samtlige tjønsere i skrift og tale ved flere lejligheder har udtrykt glæde ved torsdag- og lørdagstjøns på AB, samt ønsket om at bevare den for os og for den kommende generation.
Der er altså generel interesse for at vi – i fælleskab- prøver at handle, så at disse ønsker opfyldes.
Det hjælper ikke at bebrejde nogen – og det hjælper ikke passivt at acceptere, at det forholder sig således.
      Hvad synes I om følgende forslag ?
1.  De ansvarlige for kampholdene forpligter sig udtrykkeligt via hjemmesiden til ikke at placere hjemmekampe om torsdagen og om
lørdagen.
2.  De ansvarlige for kampholdene forpligter sig udtrykkeligt via hjemmesiden til at forsøge at undgå, at udekampe placeres to/lø.
3.  Vi indfører den rutine, at de medtjønsere, som ønsker at deltage i lørdagstjøns, meddeler dette ønske til Povl ( om torsdagen eller
pr.telefon) eller via mail til undertegnede. Jeg taler med Povl og giver besked via mail senest fredag aften. Rutinen beskrives på
hjemmesiden.
4.  Om torsdagen er vi som regel mange, og ingen rutine tilmeldelse er derfor nødvendig. Til gengæld er tiden 16,30 – 17,45 ret
begrænset,blandt andet fordi vi er mange.. Vi kunne derfor beslutte, at man skal starte tjønsenpræcist 16,30 og at de enkelte,  bør
organisere sig for at komme til tiden. Naturligvis skal vi gøre noget, så at denne forpligtelse lettere kan blive overholdt. ….Vi
skal også sikre, at medtjønsere, som forsinkes af uforudsigelige trafikpropper, eller af andre årsager, kan få noget ud af deres
tur til AB, men vi skal især give de mange, som gør noget for at komme til tiden, valuta for pengene.
Man kunne derfor overveje, for dem som kommer efter 16,30 på banen :
     a) Et bidrag på kroner XX til en øl/bødekasse
b) Deltagelse i tjønsen, når første halvleg er afsluttet.
     Er der stemning for disse regler, kunne disse udødeliggøres på hjemmesiden.
     Post scriptum
     Kære Claus og Niels,
     I fortsættelse af vores tjønseløse snak i omklædningsrummet mellem 13-14, vil jeg gerne gengive oversættelsen af  Niccoló
Machiavelli’s (Politiker og filosof – Firenze 1469-1527) udsagn : ……. landet kan med stor fordel styres af duelige og ærlige 
     politikere,det kan gå an med duelige og uærlige og med uduelige og ærlige, men slet ikke med uduelige og uærlige……..