2013

ab-fodbold

Henning Kurland: Tjønserne i modvind på ‘Lille kunst’

Brøndby-dom  trækker Tjønserne med i faldet

Dr. Spin

Brøndby er  blevet dømt til at spille minimum to – måske tre – kampe på hjemmebane uden  tilskuere efter tilskuerballaden i pokalkampen mod FC København, og det bliver  rigtig dyrt for ikke kun Brøndby, men også for Tjønserne, erfarer Dr. Spin.

DBU´s  disciplinærudvalg, er pt. i gang med en dybdegående undersøgelse af Tjønsernes  mange kampe i 2012, og hvis Dr. Spins oplysninger taler sandt, så vanker der en  bøde til klubben på ikke under 100.000 kr., samt ingen tilskuere til tjøns i  perioden 1. februar til 31. marts 2013. Politiet har flere gange været tilkaldt  til ’ Lille kunst’ (tidligere ’Little Grus Ground’) og er hver gang blevet mødt  med en sand byge af skældsord og ubehøvlet tale…….og pis!

Politibetjent  Erling (vil gerne være anonym af frygt for repressalier) udtaler: ”Det er det samme hver torsdag og lørdag. Altid pisning ud gennem hegnet før  kampen, og så er der ellers ballade for resten af pengene. Jeg kan ikke tælle  de mange klager, vi har fået fra beboere fra Værebro, der klager over støj fra gamle  mænd (med små tissemænd), der lader vandet.”

Jens  Hjortskov, juridisk rådgiver for DBU, udtaler: ”Da jeg selv er medlem af AB,  smerter det mig meget, at det netop er min egen klub, der nu er trukket med ned  i sølet. Jeg kender godt flere af de implicerede personer, og det overrasker  mig ikke, at…….. (navneforbud i henhold til retsplejeloven) som altid kæfter op  ved enhver lejlighed, for ikke at tale om…….(navneforbud), (navneforbud),  (navneforbud), (navneforbud, (navneforbud), (navneforbud) og især  (navneforbud). De mangler almindelig opdragelse og er helt uden for pædagogisk  rækkevidde skønt flere af dem er tidligere skole- og gymnasielærere og jurister  (navneforbud).”

Det  har ikke været muligt at få en kommentar fra AB’s fodboldformand Thomas Gram.

Til  gengæld er Tjønser-formanden, Henrik Duun, helt klar i mælet: ”Det er en værre omgang pis!” Jeg vil  snarest gribe ind med påtaler og straffe (hente øl til tjøns 3 gange i træk).