10: Tjønser-nyheder

ab-fodbold

SH: 103 – Niels Helveg, 75

Tjønser-nyheder 103

www.ab-tjoensere.dk  

Den tidligere ‘udenbysminister’ Niels Helveg fyldte 75 år den 17. januar. I den anledning ville han invitere alle sine venner til en stor fest i AB-Restaurant. De kunne imidlertid ikke komme, så i stedet inviterede han Tjønserne, og vi mødte fuldtalligt op – i alt 39 glade Tjønsere.

Den indledende tjøns, med 29 Tjønsere på Lille Kunst, sluttede meget radikalt 2-2, og fø’selaren scorede et pragtmål!

Læs mere på forsiden.

SH/HK

Vigtige Tjønser-datoer i 2014:

  • 1. febr. 2014      kl. 12.00-?: Fodbold-fællesdag – AB-fodbold + AB A/S
  • 11. febr. 2014      kl. 19.00: AB-fodbold opstillingsmøde
  • 26. febr. 2014      kl. 15.00-18.00: AB fylder 125 år – Reception
  • 1. marts      2014 kl. 18.00: AB’s 125 års jubilæumsfest
  • 6. marts 2014      kl. 19.00: AB’s generalforsamling
  • 6.-9. juni      2014: AB-Cup 125
  • 14. juni 2014:      AB GRAND OLD MASTER-CUP, kl.15.00-17.30 kampe og kl. 18.30 fest
  • 29. nov. 2014:      Lundberg-dagen – kampe + fest

 

AB’s værdier

AMBITIONER / PERSONLIG UDVIKLING / RESPEKT / FÆLLESSKAB / GLÆDE