Kultur / forskning

ab-fodbold

Denis Holmark: Tjønsernes hjerner

 Tjønsernes  hjerner

Denis  Holmark

Det hedder sig, at det ikke er nogen betingelse for at  være Tjønser, at man er lidt til en side, men det hjælper. Jeg har altid opfattet dette udsagt som en fornærmelse.  En nøgtern betragter har dog gennem tiderne kunnet foretage observationer af  visse Tjønsere, som kunne tyde lidt i den retning, som udsagnet angiver. Jeg tænker f.eks. på folk som Bent Ib, Kaj Jø., Sanyo  Sven, i mildere form, Fyrværkeren, Torp, Frosten og O.G. Jeg vil af  diskretionshensyn ikke omtale flere. Når jeg er kommet ind på at omtale ovenstående skyldes  det en videnskabelig undersøgelse, som påviser en mulig årsag til det beskrevne  fænomen.

Ny amerikansk forskning, udført  på University of Texas, viser, at hjernen kan tage skade ved gentagne hovedstød  i fodbold. Forskningsresultaterne er netop publiceret i et forskningsbrev i  tidsskriftet Journal of American Medical Association (JAMO). Undersøgelsen viste endvidere, at de spillere i  undersøgelsen, der har været aktive fodboldspillere længst, var dem der klarede  testen værst. Den foretagne test er bl.a. en reaktionstest på en iPad, lige  efter en træning med hovedstød. De pågældende spillere var også markant  dårligere til at huske en liste af ord, der blev læst op for dem, og snublede  eller glemte ord langt oftere, end de spillere, der ikke havde været udsat for  hyppige hovedstød.  Ud over langsommelig  tankevirksomhed er der bivirkninger så som hovedpine, søvnbesvær og et  usædvanligt temperament. En forsker bag undersøgelsen fortæller, at man ikke kan  konkludere, at der er tale om vedvarende skader.

Man vil derfor gå i gang med  nye test for at få dette klarlagt. Her vil Tjønserne kunne markere  sig i fodboldvidenskaben ved at bekendtgøre,  at ud fra et gedigent erfaringsgrundlag, er det intet der tyder på, at  skaderne ikke skulle være vedvarende.