Elio Acunto-de Lorenzo: Italienerturnering 2015

ab-fodbold

Ulrik Rasch: Tale

Tale til Italienerturnering

Dear Italian friends,

On beharf of the club, I would like to say a few words for a couple of minutes.

First of all this afternoon was just lovely; fair play, a lot of fun but clearly also a winning mentality between people who enjoy the time together and love the game itself. Today we have 32 representatives from north and south of Italy (Milano, Sienna, and Catania)….very Impressive.

It’s a great pleasure and honor having you at AB, in our nice surroundings just north of Copenhagen a sunny day, which I know that every AB player invited to the dinner tonight has been looking forward to. Thank you very much for coming.

And now a few words to our Danish members and Jane.

Kære AB’er og Tjønsere,

Mange tak for invitationen i dag, det glædede mig at I ønskede at se mig og min kone, Christina.

I skal vide at I er noget helt specielt som gør mig fantastisk stolt. Mange af jer har været medlem i fantastisk mange år og nogle har sågar været i klubben længe inden vi flyttede fra Nørre Allé til Skovdiget…Imponerende. I er kulturbærere, respekterer og værdsætter klubbens værdier….I er klubbens DNA. Jeres engagement, sunde holdninger og gode opførsel sætter stadig i dag sit store præg på klubben.

Selvom selskabet i dag for de flestes vedkommende har rigtig mange år på bagen, føler jeg mig på trods af en kedelig nedrykning af førsteholdet til 2. division meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden.

Vi har en rigtig stærk ungdomsafd. og der er bestemt også muligheder i fremtiden, selvom de kommercielle kræfter nu og fremover vil have endnu større betydning end dengang mange af jer selv var på ”toppen” af fodbold karrieren. På trods af dette, er det dog vigtigt at vi som klub har en masse frivillige som på mange niveauer yder en kæmpe indsats, hvilket jeg ved at mange af jer gør….I gør dette fordi, jeres venskab er unikt, opbygget over en menneskealder og fordi klubben betyder noget helt fantastisk, værdier som vi til enhver tid skal værne om.

11 gange har i været på tur til Italien og det meste af italien har efterhånden været besøgt. Sicilien endda 2 gange. Jeg ved, at Elio og Jane har været primus motor for disse arrangementer, som har knyttet meget stærke bånd jer imellem. Tusind Tak Jane, jeg ved at både Elio og dig har været og er fantastiske mennesker som har betydet rigtig meget for drengene til festen i aften og for klubben i almindelighed.

Jeg vil tillade mig, at afslutte min lille tale med en skål for vores Italienske venner, for Jane’s altid fantastiske indsats og for AB. Skål og rigtig god fest.

Med venlig hilsen,

Ulrik Rasch