2012

ab-fodbold

SH: Tjønser-jul

Tjønser-jul 2012

SH

Tjønser-jule-festen 2012 blev holdt i traditionernes ’farver’ –  og godt for det – med rekorddeltagelse 51 (hvoraf de 15 var damer – rigtige  damer!). Jule-tjønsen blev spillet med de sædvanlige ’lorte’hold’, og  stemningen i omklædningsrummet var munter og forventningsfuld (2 kasser).  Verner kaldte som sædvanlig (og med rette) Henning for ”Bonderøv”, så alt var  på plads før, vi entrerede AB-restauranten.

Fin opdækning og ’free seating’, hvilket betød, at alle sad som  de plejer. Veloplagte Tjønser-formand Duun bød velkommen, gennemgik  julebuffeten, og Laust’s sang ”AB er den bedste klub vi kender….” blev sunget  for fuld kraft, efter Povl ’Silden’ først havde sunget for på aftenens 2.  sang!!!! Quizz-masteren over ALLE quizz-mastere hr. Ludvig Ludvig-Ludvigsen gik  nu i gang med sit show. I år var mis-informationerne begrænset til et fåtal  (kun 10-15 stykker), så alle grupper gik i gang med de svære spørgsmål. Som  noget nyt i år forbød hr. Ludvigsen brugen af elektroniske hjælpe-medier, og så  blev det hele naturligvis meget sværere. Det var kun nogle ganske få, der sad  og ’fedtede’ med deres Smart Phones under bordet. Svarene blev gennemgået og  alle (dvs. ALLE) protester blev myndigt afvist. Igen i år blev vinderne fundet  blandt Quizz-masterens naboer ved bordet – i år Yde-gruppen, der også vidste,  at Rom geografisk er placeret østligere end Venedig (”nyttig viden – ligegyldig  info….”).

Før og efter Quizzen blev der trukket lod om de suverænt mange  gaver (især fra Frank Nilsson og Carlsberg) – her blev der også konstateret  meget lidt snyderi.

Vi sang til sidst Claus Nørfelts tjønse-jule-sang ”Pyntet smukt  med en usynlig hånd, ligger ’Lille Kunst’ ……..”. Den tidligere, nu pensionerede  Tjønser-formand Povl ’Silden’ rettede en velfortjent tak til Duun for veludført  Tjønser-jul-arbejde, og alle forlod AB overbevist om, at julen er som den  plejer.

Så’n skal det være!