2014

ab-fodbold

Svend Olhoff og 100-mands-klubben

ABs 100 mandsklub

Efter at Elio frasagde sig  sit formandskab er jeg blevet spurgt,  om jeg  i stedet ville  påtage  mig  tjansen

Kurt er  fortsat den udfarende kraft  overfor  enkeltmedlemmer,  og  der er  taget initiativ til at  ungdomslederne   nævner  mulighederne for  medlemskab for  forældre  m.fl.

For  mig at se  er  tanken bag at støtte de  unge  d.v.s. U 15 til og  med U 19 med  penge til træningslejrophold  og  turneringsdeltagelse  i udlandet    helt  centralt, hvis  vi skal medvirke til at de  unge  og  navnlig de gode spillere   kunne  fortsætte i AB og   medvirke til at vores 1 hold  igen på sigt kommer op over  stregen ikke  bare  i 1 division men…….

Med  al respekt for   målet om at være  100 der  hver  giver et bidrag på 1000 kr  årligt, må jeg,  udover det endnu ikke er  lykkedes  at nå 100, mene, at der skal skaffes midler også af andre  veje.

Derfor  har jeg i samarbejde  med   AB  foreslået  at vi får  hjælp fra  Peter  Lassen som gør  en strålende  indsats  for ABs  proffessionelle  afdeling når det drejer sig  om sponsorstøtte.

Vi skal ikke  konkurrere om sponsorerne , men der  kan være   sponsorer der   også gerne  vil støtte  de  unge spillere  med et mindre beløb, eller  erhvervsfolk der  ser støtten til unge spillere  som mere ideelt end  at tegne  egentlig  sponsorvirksomhed.

Jeg tror, der  er  mange  muligheder  her for at skaffe  en skilling yderligere  til ungdomsspillernes  ulandsrejser, som vi ved af erfaring har stor  betydning for spillernes  kammeratskab og  formentlig også for  resultaterne  i deres  hjemlige  turneringer.

Så det  vil jeg  gøre  en indsats  for at prøve.

Desuden ved  jeg, at der  er  en lang række  legater og  fonde  som rent faktisk har som formål at støtte  den slags   virksomhed  vi gennem 100 mandsklubben prøver at fremme. Så  der er  ansøgninger  i støbeskeen

Vi vil også med Kurts og andres  hjælp  revidere  og  modernisere vor brochure  ligesom vi har planer  om en hjemmeside.

At vi  desuden har tanker  om at give  vores  loyale støtter og  bidragydere  en god  og  gratis oplevelse  på staidon et par gange  om året samt  lidt  til maven og  ganen , skal vel blot understrege at det hele  i  virkeligheden drejer sig  om at  skabe  noget for de  unge   og  lidt  hygge og samvær  for de  gamle (bidragsyderne).

Er der  blandt Tjønserne  stadig  spillere, der  ikke er  medlem af  100 mandsklubben,  kan de bidrag  kr 1000 eller  mere   eller  mindre – indbetales til Kurt eller  vor  konto hos  Allan Møller.

Med  venlig hilsen

Svend Olhoff