2007

ab-fodbold

Denis Holmark: Boykot projekt Årets AB-tjønser 2007!!!!!

Boykot projektet  ”Årets AB-tjønser 2007”
Af Denis Holmark
Det er med beklagelse, at det skal være nødvendigt at  anbefale, at dette projekt boykottes. Der er flere grunde, som jeg skal  redegøre for i det efterfølgende.
Allerførst må man se på det selvbestaltede  bedømmelsesudvalg.  Dr. Spin har  diskvalificeret sig selv gennem sine udgydelser gennem det forløbne år. Jeg kan  ikke få mig selv til at gå i detaljer. Senest har han i sin statusopgørelse  over 2007 og bud på hvad 2008 kan bringe, svinet adskillige AB-tjønsere til på  en måde, der er dybt utiltalende og som ikke passer sig for en tjønser. Poul  (Sild) må afgøre om det skal have konsekvenser for han fortsatte optræden som  tjønser. Hvis man ser nærmere på statusopgørelsen, må man dog indrømme, at han i  nogle få tilfælde har ramt noget rigtigt, f.eks. vedr. Villum, Hans, Bent  Smeen, Kentorp, O.G., Frost, Lauge, Claus N., Storm, John A., Collaiz, Helveg,  Palle, Strøh, Lavetten, Remmer og Fyrværkeren. For alle øvrige er der tale om  urigtige påstande og spekulationer, som er egnet til at danne grundlag for  ondsindet sladder. Jeg kan bare se på omtalen af min egen person. Han mangler  simpelthen pli.   Det må være på sin plads, at se nærmere på hvordan det kan  komme så vidt. Her kan vi ikke undgå at støde på Søren Knæbind.  For et år siden tog han initiativ til at etablere  AB-tjønsernes hjemmeside. Et initiativ, som ikke kan roses for meget.  Hjemmesiden har fostret mange talentfulde skribenter og etableret et forum for  mange interessante informationer. Søren kunne have fortjent en nominering til  ”Årets AB-tjønser”, hvis altså projektet ikke var løbet af sporet. Efter en  lidt famlende start kom en periode med godt swung og alt tegnede godt. Så kom  udnævnelsen af Dr. Spin, som tilmed fik tildelt egen klumme.  Se det er nepotisme i højeste potens. Man ligger som man har  redet. Resultatet er blevet derefter.  Men Søren kan forsøge at reparere skaden. Dr. Spin må fyres  og henvises til at bidrage til hjemmesiden som alle andre og indtil videre  underkastes stram censur. Sker dette vil jeg anbefale at boykotten ophæves og  at Søren nomineres til ”Årets AB-tjønser 2007”. Der skal imidlertid handles  hurtigt. Deadline er 31.12.2007.  For så vidt angår John Andersen som kontrollant kan jeg kun  sige, at det er svært at have tillid til en mand, der af egen drift og til egen  fornøjelse laver statistik på samtlige tjønserkampe; hvem var på holdene, hvem  vandt og hvem scorede. Hvilke andre tilbøjeligheder kan der ligge skjult?
Denis   Holmark                   28.12.2007