2016

ab-fodbold

HK: Hjerneproblemer hos Tjønserne

Fodboldspillere får ødelagt hukommelsen

Billedresultat for et billede af hjernen 

Hovedstød påvirker i stor grad en fodboldspillers hjernefunktion.

Det viser ny forskning, skriver BBC og henviser til studier publiceret i EbioMedicine.

Fodboldspillere, som deltog i studiet, fik reduceret hukommelsesevnen med mellem 41 og 67 procent efter at have gennemført en normal træningsøvelse med hovedstød.

Studiet er det første, som påviser direkte forandringer i hjernen som følge af helt normale hovedstød på en fodboldbane.

Forskerne ved Universitetet i Sterling affyrede fodbolde fra en maskine for på den måde at simulere farten og kraften, som bolden får på et hjørnespark. En gruppe af spillere blev bedt om at heade til bolde 20 gange.

Spillernes hjernefunktion blev undersøgt både før og efter øvelsen.

Næste skridt er at teste, om spillernes hjerneforandringer forbliver midlertidige eller eventuelt bliver permanente som følge af belastningerne i kamp efter kamp.

Doktor Magdalena Retswaart, som har bidraget til forskningsarbejdet, oplyser, at studiet er gennemført på grund af en øget bekymring for, at hovedskader i idræt skal ses i sammenhæng med øget risiko for demens.

Vores egen doktor, Dr. Spin, har efterfølgende foretaget en rundspørge blandt tjønserne, om deres erfaringer med eventuelle skader efter hovedstød under tjøns. Det skal lige bemærkes, at flere af de adspurgte skulle have stillet spørgsmålet flere gange.

Erik Bruun: – Jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har rørt bolden med hovedet, så nej, det har ikke berørt min hukommelse. 

John Andersen: – Nu indgår headning ikke i mine Excel-ark, men det er da noget, jeg vil overveje fremover. Hvad er det nu headning er? 

Søren Knæ Hansen: – Min far sagde tit til mig, at jeg havde et godt hoved, og at jeg skulle passe godt på det. Det gjorde jeg så, og hvis jeg ikke havde fulgt hans råd, havde jeg aldrig bestået præliminæreksamen i sin tid. Derfor har jeg så vidt muligt afholdt mig fra at heade og bruge hovedet i det hele taget, men jeg kan da godt mærke, at mange af tjønserne ikke har skånet sig på samme måde. Jeg kan f.eks. nemt nævne en enkelt på redaktionen, men det vil jeg ikke. 

Egon ”Smadremanden” Friis Christensen: – Jeg har aldrig hørt mage til vrøvl. Jeg har kraftstejlemig nigget flere skaller, end der er græsstrå på en fodboldbane, og jeg kan huske dem alle sammen. Hver og én. Alle sammen. Hver og én. Jeg kan huske dem alle sammen. Hver og én. Alle sammen. Hver og én. Skal jeg nigge dig en skalle? 

Kurt Berg: – Hvad er det for noget pis at spørge om? 

Jan Ivar Nielsen: – Nu skal jeg sige dig noget. Sådan en undersøgelse giver jeg ikke fem flade øre for. Jeg har headet mere end nogen anden tjønser overhovedet. Har jeg måske taget skade? Nej vel. Næste gang, du spørger mig om sådan noget vrøvl, pander jeg dig én. Hvad er det nu, du hedder? 

Verner Nielsen: – Da a´ var knejt i Nordjylland, var vi så fattige, at vi brugte roer i stedet for fodbolde, når vi spillede. Det gjorde godt nok aws at sætte knolden på ved hjørnespark, men det æ bare et spørgsmål æ vænne sig te´ det. I dag æ spillerne nogle pivskidder, der ruller rundt i græsset, bare man si´r bøh.

 Denis Holmark: – Nu har jeg jo ikke selv nogle erfaringer med at heade til bolden, eller røre den i det hele taget, men jeg kan levende forestille mig, at hjernen kan tage skade af for mange headninger; som en bokser efter for mange hårde kampe. Rundt regnet har samtlige tjønsere en skade i større eller mindre grad, ja, jeg vil driste mig til at sige, at alle – undtagen mig selv, selvfølgelig – lider af én eller anden form for hjerneskade. Tag nu f.eks. G……(navnet er kendt af red.), M…..(navnet er kendt af red.) eller R……(navnet er kendt af red.), ja, jeg kunne nævne en hel række andre, der er helt bimmelim. Ikke til at tale med. Fuldstændig gakkelak, okkernok og utilregnelige. Alt det er jeg forskånet for…… Som den eneste.  

O.G. Nielsen: – Der er vel ikke mange, der har headet mere end mig gennem årene, og har det påvirket min hukommelse? Nej vel? Hvad var det, du spurgte om? 

Lauge Nilsson: – Heade,… bom, bom…(forkortet af red.)

Niels Remmer: – Hør her, hende der Magdalena Retswaart mødte jeg engang i et fly fra Canada til København, hvor vi sad ved siden af hinanden. Hun fortalte lidt om de undersøgelser, du refererer til, hvorefter jeg tog over og fortalte om tjønserne. Alle de gode gamle røverhistorier og turene til udlandet, indtil vi mellemlandede i Amsterdam. Da vi fløj videre mod København, sad hun på en anden plads. Det forstod jeg ikke rigtig. 

Laust Jakobsen: – Nu er jeg jo direktør for BBC..,CNN.., NCC.., NSU.., UCC, eller hvad det nu er, det hedder. Jeg er i hvert fald direktør. Nå, jeg må løbe, jeg har travlt… 

Vagn Ludvig Ludvigsen: – ………. host!

Bent Jacobsen: – …………….?

Jeres

Dr. Spin

Kommentar fra Denis Holmark

Tjønsernes  hjerner

Denis  Holmark

Det hedder sig, at det ikke er nogen betingelse for at  være Tjønser, at man er lidt til en side, men det hjælper. Jeg har altid opfattet dette udsagt som en fornærmelse.  En nøgtern betragter har dog gennem tiderne kunnet foretage observationer af  visse Tjønsere, som kunne tyde lidt i den retning, som udsagnet angiver. Jeg tænker f.eks. på folk som Bent Ib, Kaj Jø., Sanyo  Sven, i mildere form, Fyrværkeren, Torp, Frosten og O.G. Jeg vil af  diskretionshensyn ikke omtale flere. Når jeg er kommet ind på at omtale ovenstående skyldes  det en videnskabelig undersøgelse, som påviser en mulig årsag til det beskrevne  fænomen.

Ny amerikansk forskning, udført  på University of Texas, viser, at hjernen kan tage skade ved gentagne hovedstød  i fodbold. Forskningsresultaterne er netop publiceret i et forskningsbrev i  tidsskriftet Journal of American Medical Association (JAMO). Undersøgelsen viste endvidere, at de spillere i  undersøgelsen, der har været aktive fodboldspillere længst, var dem der klarede  testen værst. Den foretagne test er bl.a. en reaktionstest på en iPad, lige  efter en træning med hovedstød. De pågældende spillere var også markant  dårligere til at huske en liste af ord, der blev læst op for dem, og snublede  eller glemte ord langt oftere, end de spillere, der ikke havde været udsat for  hyppige hovedstød.  Ud over langsommelig  tankevirksomhed er der bivirkninger så som hovedpine, søvnbesvær og et  usædvanligt temperament. En forsker bag undersøgelsen fortæller, at man ikke kan  konkludere, at der er tale om vedvarende skader.

Man vil derfor gå i gang med  nye test for at få dette klarlagt. Her vil Tjønserne kunne markere  sig i fodboldvidenskaben ved at bekendtgøre,  at ud fra et gedigent erfaringsgrundlag, er det intet der tyder på, at  skaderne ikke skulle være vedvarende.