2007

ab-fodbold

Denis Holmark: Ekstraordinær generalforsamling 29. august 2007

Ekstraordinær  generalforsamling den 29. august 2007 – Opfordring til fremmøde
Kære AB-tjønsere,
I modtog en mail den 15. august 2007 med en rede-gørelse for  baggrunden for at indkalde til ekstra-ordinær generalforsamling. Med mailen var  vedhæftet en fil, der i detaljer redegør for forløbet forud for indkaldelsen.  Vi skal opfordre Jer til at ofre tid på at læse materialet.
Vi kan her yderligere oplyse, at det der skal udgøre det  omdiskuterede tennishus, er det skur, som I har kunnet se, foreløbigt anbragt ved  gavlen af garagebygningen. Den endelige placering skal være på toppen af  skrænten, ved siden af tennisbane 2. Tennisskuret bliver således det første  bygningsværk, som møder øjet, når man er gået gennem porten.
Vi mener, at dette forehavende skal forhindres. Advokat  Fritz Reuther (tennismedlem) har indsendt et forslag til dagsordenen, som  omhandler mistillidsvotum til Forretningsudvalget.
Uanset validiteten, af de argumenter, som vi har fremført i  det udsendte materiale og uanset, hvad der vil blive redegjort for gennem  indlæg på generalforsamlingen, så vil det i sidste ende være antallet af  optalte stemmer, der kommer til at afgøre hvem der får ret i denne sag.
Vi skal derfor bede Jer alle prøve at indrette Jer således,  at I kan møde op den 29. august kl. 19.00 i AB’s restaurant og afgive  Jeres stemme. Vi kan kun bidrage med hvad vi hidtil har gjort. Kun, hvis vi  står sammen, kan vi bære sagen helt igennem.
Venlig hilsen
Initiativgruppen                   Denis – Niels – Jørgen