Tjønser-møde 7. april 2011

ab-fodbold

Dagsorden

Tjønsermøde 7. april 2011

AB-Tjønsere/-Masterspillere

 Gennem nogen tid – og stærkt aktualiseret på det seneste – har der i Tjønserkredse, både i omklædningsrummet og på hjemmesiden, været drøftet vitale forhold omkring Tjønsernes fortid, nutid og fremtid – se kommentarer:

Årsagerne er primært positive, nemlig at Tjønser-kulturen er så attraktiv, at der er flere og flere, der ønsker at tjønse, hvilket det store fremmøde torsdag og lørdag bevidner.

Med så mange ’Tjønser-høvdinge’, vil det nok være svært (umuligt!!!) at indføre og følge op på stramme regler, men forskellige forhold kan med fordel drøftes til en afklaring, så vi har nogle rimelige rammer fremadrettet for den fælles passion.

Ud fra tesen ’jo oftere man skyder på mål, jo flere mål scorer man’ (dette gælder dog ikke H. Kurland) indkaldes til et møde for samtlige nuværende medlemmer på Tjønser-/Masterlisten torsdag, 7. april, kl. 19.00 i AB-restauranten med flg. agenda:

  • Hvorfor dette møde
  • Hvordan bli’r man Tjønser
  • Hvad forventes der af en Tjønser
  • Faste spilletider torsdag og lørdag
  • Kan man deltage, selv om man kommer for sent
  • Har vi nok spillere til at stille med 3 (sommer) / 2 (vinter) kompetente Masterhold
  • Hvordan undgås sammenfald mellem Tjøns og Masterkampe
  • Er man automatisk Tjønser for altid
  • Kriterier for optagelse på Tjønser-/Masterlisten på hjemmesiden
  • Tjønser-hjemmesiden – indhold og økonomi

Vi håber på stor og aktiv deltagelse.

Denis og Søren