Udvalg / arrangementer

ab-fodbold

BN og NT: Rundvisning i Mærsk Tårnet 20. sept. 2017

 

Turen til Mærsktårnet 20.09.17

Benny Nørgaard

Der var 14 tjønsere, der ville med på Kulturudvalgets rundtur i Mærsktårnet, der er Københavns Universitets nye bygning til forskning og undervisning for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vi blev modtaget af Visitor Manager Amalie Vorting og Professor Thor Grundtvig Theander, der som chef for Center for Immunologi og Mikrobiologi ville guide os gennem denne afdeling.

Amalie fortalte lidt om tilblivelsen af bygningen, der startede med en arkitektkonkurrence i 2009, der blev vundet af Arkitektfirmaet C.F. Møller, der vandt konkurrencen med en ide om at skabe og understøtte fællesskaber mellem forskere, studerende og lokalområdet samt skabe enestående forskningsfaciliteter.

Fællesskab mellem forskerne er etableret ved at skabe sammenhæng mellem etagerne ved en stor trappe og på den enkelte etage er der etableret møblerede grupper omkring trappen.

For de studerende er der etableret mange møblerede grupper rundt omkring i huset og tårnet er bygget sammen med Panum Instituttet.

I forhold til lokalområdet er tårnet forbindelsesled mellem Blegdamsvej og Møllegade, hvor der er en stor niveauforskel, som bliver forbundet med en stor trappe mellem indgangspartierne.

Endvidere er der etableret opsamling af regnvand, der anvendes i lokalområdet og der er cykelsti gennem huset.

Der er ikke parkeringspladser til biler i bygningen, men der er plads til ca. 1000 cykler i kælderen og ca. 1500 over jorden.  Der er ca. 7000 studerende, hvoraf de 4000 kan opholde sig i huset på samme tid. Huset stod færdigt i foråret 17 og her i efteråret, vil de sidste etager være færdigt indrettede.

På tredje etage besøgte vi Center for Sund Aldring, som mange AB’ere kender fra de forsøg, vi har været med til. Dette har dog tidligere foregået på enten August Krogh Instituttet eller Panum Instituttet.

Der var et meget flot og moderne laboratorie, vi blev vist rundt i og der var også nyskabelser, blandt andet i form af centrale tanke til de forskellige luftarter og væsker i stedet for lokale beholdere. Vi så også afdelingens kaffemaskine, som bestod af en skærm og et rør. På skærmen rører man ved den slags kaffe, man vil have og bagefter bestemmer man mængden af bønner, mælk og sukker og den ønskede væske kommer ud af røret.

På vej op i tårnet besøgte vi forskellige auditorier, blandt andet Niels K. Jerne auditoriet, som kan rumme 500 studerende og som har et af verdens mest avancerede AV systemer, kaldet Constellation. Der er indbyggede mikrofoner og højtalere overalt i rummet, således at alle kan høre, hvad der siges overalt uden anvendelse af håndholdte mikrofoner eller headset.

På 11. sal besøgte vi Center for Immunologi og Mikrobiologi, hvor Thor guidede os. Han fortalte os om forskning i moderkagen og om forskellige metoder til at slå kræftceller ihjel. Thor har også udviklet medicin mod malaria. Vi så også hans nye kontor, hvor han havde udsigt over København, Øresundsbroen og en del af Sverige.

På 15. etage så vi konferencelokaler, mødelokaler og en fantastisk udsigt over byen. Thor kaldte det       ”Kili Loungen” fordi han på et tidspunkt mente at have set Kilimanjaro her oppe fra.

Til sidst besøgte vi tårnets kantine, som var et utrolig flot rum med mulighed for også at sidde udendørs.