2013

ab-fodbold

SH: Torsdags-tjøns

Torsdags-tjøns

I forlængelse af Henrik Duuns kommentar (nedenstående) en lille kommentar.

I bestyrelsen har vi, efter nogle sæsoner med sløje resultater, valgt at prioritere Senior 2 og 3 meget højt med dygtige trænere og ledere. Dette har også medført, at en del spillere, der var på vej til andre klubber, er blevet, og at AB har fået nye ’vitaminer’ i kraft af tilgang af nye dygtige unge spillere.

Træningstider er i denne forbindelse også en vigtig præmis, og for at imødekomme et ønske fra Senior 2 og 3 har vi måttet ændre en lille smule på ellers hævdvundne tider.

Tjønserne har i mange år kunnet benytte ’Lille Grus’ / ’Lille Kunst’ fra kl. 16.00, uden at dette dog er sket. Nu er torsdags-tjøns så ændret til kl. 16.15-17.30 – dette vil fortsat give tid og muligheder for mange ’drabelige opgør’.

En supplerende kommentar – Senior 2 og 3 har haft et meget flot efterår. Senior 2 ligger p.t. til oprykning, efter de var ved at ryge ud af rækken efter foråret.

Med håbet om forståelse og med løftet om, at tiderne vil blive revurderet, når ’Store Kunst’ er en realitet, håber vi på opbakning.

Søren

—-ooo0ooo—-

 Fodboldbestyrelsen har fastsat nye torsdagstider for vinterperioden UDEN at rådføre sig med de involverede tjønsehold.

Indtil videre betyder det, at vi har banen fra 16:00 til 17:15, men vi har allerede aftalt med holdet efter os, at de først starter

Kl. 17:30. Alt i alt betyder det, at vi må starte 15 min. før, vi plejer, hvis vi skal have 2×30 min. effektiv spilletid. Derfor er det

MEGET VIGTIGT, at du er klar til at gå på banen SENEST kl. 16:15

Da det efterhånden er meget få som er arbejdsramt, burde det ikke betyde alverden med start 15 min. før, vi plejer.

I går var der kun 2 ud af 18 fremmødte, som var plaget af arbejde, og de mente, at det ikke var noget større problem for dem.

Alt i alt har vi kun 5 – 6 stykker, som skal går fra skrivebordet 15 min. før de plejer. Til april kan vi igen gøre, som vi vil for ikke at

tale om næste vinter med ny stor kunststofbane, hvor vi må forvente aflastning af lille kunst.

Vi ses på banen SENEST 16:15 fra på torsdag!

Henrik Duun