2019

ab-fodbold

Bent Strøh

Chefredaktøren og hans Tjønserside

De fleste Tjønsere tager det sikkert for givet at vi selvfølgelig i vort lille Tjønsersamfund har en hjemmeside (HS) der dækker stort og småt i stammeområdet og at nogen holder den ajour. Som regelmæssig læser af  HS har jeg længe savnet at nogen for en gangs skyld ville vende kikkerten 180 grader, se indad og beskrive overfor brugere af HS hvad der egentlig foregår i den lukkede HS verden.  Ikke mindst kaste lidt lys på Chefredaktør Søren Hansen der som eneejer, CEO, CFO, COO, CTO samt CIO og ikke mindst Webmaster af HS suverænt igennem en årrække har bestemt både form og indhold.   

Da jeg i nogle perioder har været tættere på HS end så mange andre er det rimeligt nok at jeg selv påtager mig ovenstående opgave. I det efterfølgende vil jeg forsøge at profilere Chefredaktøren, hans forhold til HS og hvorfor vi har den HS vi har. Altså ingen kronologisk fremstilling af HS’s tilblivelse og udvikling  ej heller foretage en kvalitativ  vurdering af samme. Det vil jeg overlade til andre.

Når man ser på indholdet af HS bliver det tydeligt at den har mere karakter af en Tjønser krønike, som Chefredaktøren har gjort tilgængelig på internettet, end en typisk dynamisk og brugerspecifik HS. Den har over mange år akkumuleret store og små begivenheder i stammesamfundet i en sådan grad at et fremtidigt lokalt HS museum med fordel ville kunne bruge den som vidnesbyrd på livet i en sportslig funderet lukket gruppering, der eksisterede i en tidslomme og for hvem gammeldags dyder som klubånd, sammenhold og  fair play – til en vis grænse – var de drivende kræfter.

Min forbindelse til HS går adskellige år tilbage hvor jeg bl.a. havde fornøjelsen af at samarbejde med Chefredaktøren og andre om at holde Tjønsersiden teknisk ajour. I 2011 skulle HS således flyttes fra een internet platform til en anden hvilket gav en unik mulighed for at redesigne og modernisere HS. Men det blev tydeligt fra starten af at Chefredaktøren ikke var indstillet på at ændre designet ved skift af platform. HS skulle blot løbende tilføres tekst og billeder og argumenter om en mere dynamisk og brugerorienteret HS mødtes altid af en argumentresistent Chefredaktør. I snæver forstand er holdningen forståelig ok eftersom arbejdet med løbende at ændre design og indhold kræver brugerkontakt, kreativitet og teknisk kompetance som ville koste både tid og penge.

Jeg har stadigvæk en række tidligere fremsatte forslag til fornyelse liggende i skuffen, men er nu efterladt på øverste hylde og trækker støv i erkendelse af at Tjønserne åbenbart altid skal mødes med en genkendelig og uforandret HS.

Interessant nok at med den fastlåste struktur kommer HS helt på linje med et tema Tjønser Laust Joen Jacobsen under en af sine mange årskrøniker har slået på vedrørende Tjønserstammen og dens liv i en tidslomme uden forandringer eller fornyelser og gabende forudsigelig.

Min påstand er derfor at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem stammelivet og HS. Et dybdegående og mangeårigt sociologisk studie vil muligvis kunne afsløre om denne sammenhæng er bevidst eller tilfældig.

Min fulde respekt for at Chefredaktøren med fast hånd har fastholdt linjen igennem alle årene og som med egne midler drifter HS, indsamler, redigerer og publicerer stof fra stammelivet og tilmed optræder som kanonfotograf efter behov. Den der betaler for musikken bestemmer som bekendt ….

Alligevel kan ellers fastlåste holdninger opblødes eller bøjes. Sidst demonstreret ved World Cup 70+ begivenheden i juni 2018 hvor Chefredaktøren, der ledede hele projektet med megen flid og stor dygtighed, uden større sværdslag accepterede at layoutet af HS temporært blev ændret lidt så det kunne tilpasses behovet for deltagerne i WC70+. Samtidig blev HS suppleret med informationer fra er række engagerede tjønsere der med bravour deltog i projektet. Den lidt ændrede HS blev positivt modtaget af brugerne og var efter min mening en stjernestund for HS. Yderligere viste den at selv små tilpasninger til brugerønsker kan medføre succes. Efterfølgende blev alle ændringer arkiveret på hjemmesiden – noget jeg stadigvæk mener man med fordel kunne gøre med andre forældede informationer.

Et punkt jeg ikke har berørt er Chefredaktørens tro og dygtige medarbejder Henning Kurland alias Dr. Spin der i høj grad har bidraget til Tjønsersidens succes. Et emne som jeg håber engang at kunne vende tilbage til.  

Som eneejer og investor af HS kan Chefredaktøren i realiteten suverænt bestemme fremtiden for HS hvilket naturligt rejser spørgsmålet fra os brugere om den stadigvæk vil eksistere om 2, 5 eller 10 år. Kun Chefredaktøren kan besvare dette. Skulle HS imidlertid lukke ned vil jeg, sikkert sammen med mange andre Tjønsere, beklage dette dybt eftersom den, til trods for de begrænsninger beskrevet ovenfor, er blevet en form for ikon og været med til at identificere Tjønsersamfundet.

Efter at have læst ovenstående kunne nogen måske være i tvivl og spørge om jeg faktisk udtrykker alvorlig kritik af Chefredaktørens fastholden af status quo eller i virkeligheden, i det skjulte, roser ham for et stort og uselvisk arbejde til glæde for Tjønsersamfundet. Hertil vil jeg svare, som en desværre nu bortgangen Tjønser ville have udtrykt det: både og.

Bent Strøh Juli, 2019