2012

ab-fodbold

John Andersen og SH:Tjønser-siden

TJØNSER-SIDEN ÆNDRES – TEKNIK  og ØKONOMI

Søren og John

TEKNIK

Nye tider – nye forhold.  Tjønser-siden har været ’på gaden’ siden 31. dec. 2006. Interessen har fra  starten været stor – indtil nu ca. 30.000 læser-klik – med mange læsere og  mange skribenter, og hjemmesiden er jo præcis så god, som vi sammen gør den…..!  Så derfor en stor anerkendelse til jer, der har bidraget så flittigt.

Vi siger et vemodigt farvel og  en MEGET STOR TAK til ’webmoster’ Berit Aagesen, som med stor tålmodighed og  forståelse for de mange sære historier og billeder, der er publiceret, har  medvirket til at gøre www.ab-tjønsere.dk kendt og læst også i en  større fodboldinteresseret kreds. Berit har altid haft stor og empatisk  forståelse for AB-Tjønsernes særlige tone – også selv om hendes husbond, Kai,  er ærke-KBer (det har vi så valgt at leve med ….). Tak, Berit for denne gang –  jeg håber, du fortsat vil være ’abonnent’ på siden, dvs. modtage Nyhedsbrevene.

En ny bemanding må så tage over  med redaktion og teknik – ikke mindre end 3 personer: Henning Kurland, Bent  Strøh og SH. Vi er i gang med at etablere en ny webplatform, men hav venligst  tålmodighed, vi er ’på gaden’ ASAP.

I denne fase er gode idéer  naturligvis også velkomne.

Søren.

—-ooo0ooo—-

Kære Søren og alle tjønsere,
Jeg siger også tak for mange års tjønseroplevelser. Jeg har fået et stort indblik i jeres tjønserverden, som  har fyldt  min HD med ‘mandehørm’ :-), men jeg har med glæde fulgt med i jeres op- og nedture i stort og småt.
Jeg vil savne de’ lækre’ mænd i grøn-hvide trøjer og lækre ben, der er dukket op på min skærm. Det har somme tider kreeret lidt jalousi fra min KB-mand, men han har dog båret over med mig – Har ingen anelse om hvorfor!
Jeg vil ønske mine tre overtagere (for mindre kan åbenbart ikke gøre det .-)) al mulig glæde. Jeg er sikker på at I vil føre ‘ånden’ videre mod nye tider.
I skal vide at I har et unikt hjem på nettet, som er en god historie i sig selv, og som I skal bevare.
Mange hilsner

Webmosteren
—-ooo0ooo—-

ØKONOMI

Så er det igen tid til at  bidrage til Tjønser-hjemmesiden, idet etableringen af den nye platform har  medført engangsomkostninger.

Men som følge af, at Søren har  skaffet frivillig arbejdskraft (Dr. Spin og Strøh) til den fremtidige  ajourføring af hjemmesiden, så skulle det være begrænset, hvad der fremover  bliver behov for  – så forhåbentligt er dette SIDSTE INDSAMLING.

Så indsæt gerne fx 300 kr på  Nordea reg nr 2105 konto nr: 6875545629, gerne med navn, men som hidtil er  dette kun noget, der læses af mig – og i  øvrigt ikke bruges til noget.

Men der vil som altid kunne  fremskaffes et regnskab med summen af indbetalinger og oversigt over  omkostningerne.

John.